Tczew. Nieistniejąca współcześnie kamienica staromiejska nr 26 / obecnie Plac Generała Józefa Hallera

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera / daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz,

6/6