Tczew. Dawny Dom Strzelecki Bractwa Kurkowego przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Dawny Dom Strzelecki Bractwa Kurkowego przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Dawny Dom Strzelecki Bractwa Kurkowego przy obecnej ulicy Targowej. Dawny Internat

6/6