Tczew. Dawny Dom Strzelecki Bractwa Kurkowego przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego / obiekt nieistniejący współcześnie

Tczew. Dawny Dom Strzelecki Bractwa Kurkowego przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego / obiekt nieistniejący współcześnie

Tczew. Dawny Dom Strzelecki Bractwa Kurkowego przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego / obiekt nieistniejący współcześnie (obecnie w miejscu tym znajduje się wjazd do Centrum Kultury i Sztuki) – niem. Dirschau. Schützen- und Gesellschaftshaus

obiekty widoczne:

  • dawny Dom Strzelecki Bractwa Kurkowego przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego – nieistniejący współcześnie obiekt opatrzony szyldem: Schützen- und Gesellschaftshaus (przed rokiem 1910 Dom Strzelecki Bractwa Kurkowego mieścił się w sąsiedztwie Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego [działka zajmowana obecnie przez Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 10], uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 1 lipca 1850 roku; budynek wyposażony między innymi w salę restauracją oraz winiarnię stał się miejscem chętnie odwiedzanym nie tylko przez tczewską brać strzelecką, ale również przez mieszkańców miasta; pod koniec XIX wieku, wraz ze śmiercią Rudolfa Hensela – jednego z członków tczewskiego Bractwa Kurkowego, majątek Gildii Strzeleckiej znacząco się powiększył, pozyskane fundusze umożliwiły Bractwu zakup dodatkowej parceli znajdującej się za ówczesną fabryką Willego Muscate / po zachodniej stronie linii kolejowej Tczew-Bydgoszcz; budowa nowego domu strzeleckiego została odłożona do momentu zbycia dotychczas zajmowanego obiektu zlokalizowanego w rejonie tczewskiej Fary)
  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
  • budynek przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (budynek opatrzony niemieckojęzycznym szyldem: „Confection Haus Herren und Knaben” [dom towarowy – odzież męska, odzież chłopięca]; czas powstania: około połowy XIX wieku; obiekt usytuowany w miejscu ośmiobocznej baszty przy Bramie Młyńskiej; w latach 1896-1939 własność kupca Franza Hannemanna)

osoby powiązane:

  • Rudolf Hensel – członek tczewskiego Bractwa Kurkowego
  • Franz Hannemann – kupiec, w latach 1896-1939 właściciel budynku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

datowanie:

około 1903 [przed wysłaniem karty pocztowej] ; por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku [około 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Martha Fedtke, Dirschau [Tczew]
  • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (adresowana do Königsberg [Królewiec, Kaliningrad]
  • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

  • na odwrocie dwa stemple pocztowe / korespondencyjne [Dirschau / Tczew] z datą 10.[01.1904] i Königsberg [Królewiec, Kaliningrad] z datą 10.01.1904
  • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt738

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content