Tczew. Dawna ulica Dworcowa (rejon tak zwanego Przedmieścia Dworcowego, przed wybudowaniem linii kolejowej zwanego Przedmieściem Młyńskim). Obecnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (rejon tak zwanego Przedmieścia Dworcowego, przed wybudowaniem linii kolejowej zwanego Przedmieściem Młyńskim). Obecnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (rejon tak zwanego Przedmieścia Dworcowego, przed wybudowaniem linii kolejowej zwanego Przedmieściem Młyńskim). Obecnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Partie an der Bahnhofstrasse mit kath. Kirche

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • mur parku polskiego szpitala św. Wincentego (1895)
 • budynek przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: około połowy XIX wieku; obiekt usytuowany w miejscu ośmiobocznej baszty przy Bramie Młyńskiej; w latach 1896-1939 własność kupca Franza Hannemanna)
 • kamienica narożna przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (w kadrze widoczny fragment obiektu; czas powstania: około 1880 roku)
 • dawny Dom Strzelecki Bractwa Kurkowego przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego – nieistniejący współcześnie obiekt [opatrzony szyldem: Schützen- und Gesellschaftshaus] (przed rokiem 1910 Dom Strzelecki Bractwa Kurkowego mieścił się w sąsiedztwie Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego [działka zajmowana obecnie przez Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 10], uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 1 lipca 1850 roku; budynek wyposażony między innymi w salę restauracją oraz winiarnię stał się miejscem chętnie odwiedzanym nie tylko przez tczewską brać strzelecką, ale również przez mieszkańców miasta; pod koniec XIX wieku, wraz ze śmiercią Rudolfa Hensela – jednego z członków tczewskiego Bractwa Kurkowego, majątek Gildii Strzeleckiej znacząco się powiększył, pozyskane fundusze umożliwiły Bractwu zakup dodatkowej parceli znajdującej się za ówczesną fabryką Willego Muscate / po zachodniej stronie linii kolejowej Tczew-Bydgoszcz; budowa nowego domu strzeleckiego została odłożona do momentu zbycia dotychczas zajmowanego obiektu zlokalizowanego w rejonie tczewskiej Fary) ; por. https://skarbnica.tczew.pl/2194/tczew-dawny-dom-strzelecki-bractwa-kurkowego-przy-obecnej-ulicy-kardynala-stefana-wyszynskiego-obiekt-nieistniejacy-wspolczesnie/
 • fragment obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. Bahnhofstrasse, Dworcowa)
 • kamienica przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku, przebudowa: I poł. lat 30. XX wieku)
 • kamienica przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 17/19 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (w kadrze widoczny dach obiektu; czas powstania: około 1900 roku, budynek wzniesiony w miejscu dawnego budynku mieszkalnego)

uwagi dotyczące obiektów:

 • brak kamienicy przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1935 roku)

obiekty powiązane:

 • nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego a Paulo zlokalizowany przy tak zwanych Dawnych Ogrodach / obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego (lecznica katolicka zwana Szpitalem Św. Wincentego wybudowana została z inicjatywy ówczesnego proboszcza tczewskiej Fary – ks. Roberta Sawickiego; od pierwszych dni działalności placówce przyświecało motto: „Mój Jezu litości, mój Jezu litości na dziś i całą wieczność”; obiekt został doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną)

osoby powiązane:

 • Franz Hannemann – kupiec, w latach 1896-1939 właściciel kamienicy przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Rudolf Hensel – członek tczewskiego Bractwa Kurkowego

osoby widoczne:

 • przechodnie / mieszkańcy Tczewa
 • dzieci
 • mieszkańcy dawnego Przedmieścia Młyńskiego, zwanego później Przedmieściem Dworcowym

datowanie:

1901 [po wybudowaniu kamienicy przy obecnej ul. Kard. S. Wyszyńskiego 17/19] – 1909 [przed rokiem 1910 w sąsiedztwie Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego [współcześnie wjazd do Centrum Kultury i Sztuki] mieścił się Dom Strzelecki będący własnością tczewskiego Bractwa Kurkowego]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Reinicke & Rubin, Magdeburg

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt127

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content