Tczew. Mosty Tczewskie. Kościół podominikański / Kościół p.w. św. Stanisława Kostki. Plac Generała

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera / daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz,

5/5