Tczew. Rynek z ratuszem staromiejskim – współcześnie Plac Generała Józefa Hallera. Widok na Kościół

Tczew. Rynek z ratuszem staromiejskim – współcześnie Plac Generała Józefa Hallera. Widok na Kościół

Tczew. Rynek staromiejski. Współcześnie Plac Generała Józefa Hallera obiekty widoczne: kamienica narożna

Tczew. Widok na obecną ulicę A. Mickiewicza (zdjęcie wykonane o godz. 16:23) obiekty widoczne: kamienica

Tczew. Widok na ulicę Adama Mickiewicza. Fragment Placu Generała Józefa Hallera / niem.

Tczew. Widok na ulicę Adama Mickiewicza. Fragment Placu Generała Józefa Hallera / niem.

Tczew. Widok na obecną ulicę A. Mickiewicza (zdjęcie wykonane o godz. 16:23) obiekty widoczne: kamienica

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności) obiekty widoczne: Kościół

Tczew. Widok na Plac Generała Józefa Hallera. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego obiekty

Tczew. Widok na ulicę Adama Mickiewicza. Fragment Placu Generała Józefa Hallera / niem.

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera / niem. Dirschau. Markt mit Rathaus

Tczew. Rynek staromiejski / współcześnie Plac Generała Józefa Hallera – niem. Dirschau.

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego / niem.

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera. Ratusz staromiejski. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Tczew. Widok na ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego obiekty widoczne: kamienica przy ulicy Kardynała

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera [daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac

41/41