Tczew. Panorama miasta (karta pocztowa o nietypowym wymiarze 6,7 x 11,3 cm) obiekty

11/11