Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień) obiekty widoczne:

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne: Wisła

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera – pierzeja północna oraz pierzeja wschodnia / karta

Tczew. Wieża Ciśnień przy rozwidleniu ulic Bałdowskiej i 30-go Stycznia – widok od strony

Tczew. Wiatrak typu holenderskiego – obiekt wpisany do krajowego rejestru zabytków obiekty widoczne:

Tczew. Stare Miasto – widok nocny / pora zimowa. Karta pocztowa z czterema

Tczew. Urząd Miejski. Poczta. Biblioteka miejska. Dawne Centrum Edukacji Dorosłych / współcześnie

Tczew. Wybrane ujęcia miasta. Karta pocztowa z czterema widokami obiekty widoczne: siedziba Urzędu Miejskiego przy

Tczew. Mosty przez Wisłę. Widok od strony Lisewa Malborskiego (górna fotografia). Widok od strony tczewskiego

Tczew. Mosty przez Wisłę. Widok od strony Lisewa Malborskiego (górna fotografia). Widok od strony tczewskiego

14/14