Tczew. Dawna ulica Dworcowa (rejon tak zwanego Przedmieścia Dworcowego, przed wybudowaniem linii kolejowej zwanego

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. ulica Dworcowa) obiekty widoczne:

3/3