Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. ulica Dworcowa)

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. ulica Dworcowa)

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. ulica Dworcowa)

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kamienica przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku, przebudowa: I poł. lat 30. XX wieku)
 • fragment tczewskiego Młyna Parowego przy dawnej ulicy Dworcowej / Bahnhofstrasse – obecnie skwer w rejonie ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sambora (jeden z pierwszych obiektów przemysłowych w Tczewie; zbudowany w roku 1856 przez Aleksandra Preussa; w końcowym okresie zaboru pruskiego funkcjonował jako Dirschauer Mühlenwerke, w Polsce przedwojennej jako Młyn Parowy Towarzystwo Akcyjne / Sp. Akcyjna; młyn spłonął w wyniku nieumyślnego zaprószenia ognia w marcu 1945 roku)
 • mur parku polskiego szpitala św. Wincentego (1895)
 • kamienica przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25-25A / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: ok. 1880 roku, rozbudowa po 1904 roku)
 • kamienica przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1935 roku)
 • szalet miejski (?)
 • kamienica przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 17/19 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: około 1900 roku, obiekt wzniesiony w miejscu dawnego budynku mieszkalnego)
 • budynek przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: około połowy XIX wieku; obiekt usytuowany w miejscu ośmiobocznej baszty przy Bramie Młyńskiej; w latach 1896-1939 własność kupca Franza Hannemanna)
 • słup telegraficzny
 • samochód dostawczy

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego a Paulo zlokalizowany przy tak zwanych Dawnych Ogrodach / obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego (lecznica katolicka zwana Szpitalem Św. Wincentego wybudowana została z inicjatywy ówczesnego proboszcza tczewskiej Fary – ks. Roberta Sawickiego; od pierwszych dni działalności placówce przyświecało motto: „Mój Jezu litości, mój Jezu litości na dziś i całą wieczność”; obiekt został doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Aleksander Preuss – właściciel tczewskiego Młyna Parowego
 • Franz Hannemann – kupiec, w latach 1896-1939 właściciel kamienicy przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

datowanie:

1920-1939 [por. polskie napisy na fasadzie dawnego Młyna Parowego]

opis fizyczny:

pocztówka w sepii (fotograficzna); wyd. nakładem Wydawnictwa „POLWID” Bydgoszcz z adnotacją: Przedruk wzbroniony

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt42

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content