Tczew. Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły) – kartka świąteczna

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły) – kartka świąteczna

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły) – kartka świąteczna

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • jednostka pływająca (łódź)
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok (?); wzniesiono wówczas nowy budynek mieszkalny wraz z domem przeznaczonym do prowadzenia interesów)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 18  / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • kamienica przy ul. Zamkowej 19 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1910 roku)
 • kamienice bliźniacze przy ulicy Zamkowej 19A i 19B / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektów: 1913 rok)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica znajdująca się w rejonie ulicy Zamkowej 17
 • budynek przy ulicy Zamkowej 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1905 roku)
 • bulwar nadwiślański
 • przystań rzeczna
 • dodatkowe zdobienia graficzne: choinki przysypane śniegiem, Święty Mikołaj, księżyc, gwiazdy

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych; budynek przysłonięty przez drzewa (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)

datowanie:

lata 50. XX wieku [por. pocztówka nr 690 – podobny widok: https://skarbnica.tczew.pl/1990/tczew-grod-sambora-panorama-miasta-od-strony-wisly-zachodnie-pobrzeze-wisly/]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzno-graficzna); wyd. Spółdzielnia Inwalidów Tczew (z adnotacją: Reprodukcja zastrzeżona)
 • na awersie fotografia panoramy miasta wkomponowana w zimowy pejzaż (choinki przysypane śniegiem, Święty Mikołaj, noc Bożego Narodzenia, życzenia świąteczne)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim (adresat: Sz. P. Pałubiccy, Tczew)
 • na awersie nadruk: „Tczew. Panorama. Wesołych Świąt!”

uwagi:

 • na odwrocie fragment stempla pocztowego z nieczytelną datą
 • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt295

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content