Tczew. Wiatrak. Dawne łazienki miejski (Łazienki Schefflera). Urząd Miejski. Fabryka Sztuk z Muzeum

Tczew. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Wieża Ciśnień. Most drogowy. Most kolejowy. Wiatrak.

Tczew. Schematyczny plan miasta ulice oznaczone na planie miasta: Pomorska Gdańska al. Solidarności Sobieskiego

Tczew. Wiatrak typu holenderskiego – obiekt wpisany do krajowego rejestru zabytków obiekty widoczne:

Tczew. Wiatrak typu holenderskiego – obiekt wpisany do krajowego rejestru zabytków obiekty widoczne:

6/6