Tadeusz Dębicki, Z dziennika marynarza: na pokładzie „Lwowa” z Gdańska do Rio de Janeiro i z powrotem; wyd. nakładem Wydawnictwa Gebethner i Wolff Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Poznań – Wilno – Zakopane 1925

Tadeusz Dębicki, Z dziennika marynarza: na pokładzie „Lwowa” z Gdańska do Rio de Janeiro i z powrotem; wyd. nakładem Wydawnictwa Gebethner i Wolff Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Poznań – Wilno – Zakopane 1925

Tadeusz Dębicki, Z dziennika marynarza: na pokładzie „Lwowa” z Gdańska do Rio de Janeiro i z powrotem; wyd. nakładem Wydawnictwa Gebethner i Wolff Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Poznań – Wilno – Zakopane 1925

Opis pierwszej podróży uczniów Szkoły Morskiej do Brazylii na pokładzie żaglowca Lwów ; do dziennika dołączono słowniczek oraz wykaz osób biorących udział w 261-dniowej wyprawie morskiej (oficerowie, uczniowie, marynarze) ; publikacja zawiera zdjęcia, a także przedruk kart pocztowych z widokami XX-wiecznego Rio de Janeiro; 91 stron

datowanie:

1925 rok

obiekty powiązane:

 • STS Lwów / Statek szkolny „Lwów” – polski żaglowiec szkolny, pierwsza „kolebka nawigatorów”; zwodowany w 1869 roku w w stoczni G. R. Cloover & Co. w Birkenhead (Anglia) jako statek towarowo-pasażerski; pierwotnie 3-masztowa fregata o nazwie „Chinsura”; latem 1920 roku zakupiony dla nowo powstającej Szkoły Morskiej w Tczewie [komendantem żaglowca był  Tadeusz Ziółkowski, oficerem nawigacyjnym Mamert Stankiewicz, starszym oficerem Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz, radiotelegrafistą Alojzy Kwiatkowski, żaglomistrzem Jan „Waju” Leszczyński]; statek o nośności 1293 BRT, długości kadłuba 79 m, szerokości 11,4 m, zanurzeniu do 7 m, powierzchni żagli ok. 1500 m2 mógł w czasie służby szkoleniowej pomieścić 35 marynarzy i 140 uczniów

przedsiębiorstwa / instytucje powiązane:

 • Gebethner i Wolff – przedsiębiorstwo wydawnicze i księgarskie założone w 1857 przez Gustawa Adolfa Gebethnera i Augusta Roberta Wolffa

osoby powiązane – załoga Statku Szkolnego „Lwów”:

 • Tadeusz Ziółkowski – komendant statku szkolnego „Lwów”
 • Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz – starszy oficer
 • Tadeusz Szczygielski – drugi oficer
 • Józef Borkowski – trzeci oficer
 • Stefan Ancuta – czwarty oficer
 • Franciszek Czarnecki – inżynier
 • dr Zygmunt Wilkans – lekarz okrętowy
 • Alojzy Kwiatkowski – radiotelegrafista
 • Czesław Antkowiak – słuchacz III kursu nawigacyjnego
 • Andrzej Cięciała – słuchacz III kursu nawigacyjnego
 • Stefan Ciundziewicki – słuchacz III kursu nawigacyjnego
 • Zygmunt Kinast – słuchacz III kursu nawigacyjnego
 • Stanisław Kosko – słuchacz III kursu nawigacyjnego
 • Jerzy Prokulski – słuchacz III kursu nawigacyjnego
 • Zenon Słomkowski – słuchacz III kursu nawigacyjnego
 • Zygmunt Cedro – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Tadeusz Cieślak – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Jan Ćwikliński – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Tadeusz Dębicki – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Wacław Fedorowicz – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Bogdan Gawęcki – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Jan Gottszalk – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Bolesław Hagmajer – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Stanisław Kapica – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Witold Karpowicz – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Kazimierz Nowak – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Zygmunt Prumbs – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Wacław Zagrodzki – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Antoni Zieliński – słuchacz II kursu nawigacyjnego
 • Roman Budka – słuchacz I kursu nawigacyjnego
 • Adolf Gałacki – słuchacz I kursu nawigacyjnego
 • Józef Grzybowski – słuchacz I kursu nawigacyjnego
 • Alfred Jakowicz – słuchacz I kursu nawigacyjnego
 • Kazimierz Lipski – słuchacz I kursu nawigacyjnego
 • Stanisław Majewski – słuchacz I kursu nawigacyjnego
 • Tadeusz Meissner – słuchacz I kursu nawigacyjnego
 • Marian Rutkowski – słuchacz I kursu nawigacyjnego
 • Roman Borowiec – mechanik II kursu
 • Walerian Grzybowski – mechanik II kursu
 • Henryk Karls – mechanik I kursu
 • Stanisław Wojciechowski – mechanik I kursu
 • Zygmunt Góra – kandydat
 • Czesław Piekarski – kandydat
 • Jan Kaleta – pierwszy bosman
 • Jan Hallmann – drugi bosman
 • Jan Leszczyński – żaglomistrz
 • Feliks Owsik – cieśla okrętowy
 • Józef Grzelak – starszy sternik
 • Stefan Rutz – marynarz
 • Stanisław Szczubełek – marynarz
 • Władysław Jakimowicz – magazynier
 • Feliks Sobieraj – motorzysta
 • Jan Perkowski – palacz
 • Marcin Byczyk – steward
 • Wincenty Słowikowski – kucharz
 • Franciszek Hohn – młodszy marynarz
 • Stefan Hallmann – pomocnik stewarda
 • Albert Rohde – junga
 • Franciszek Miszewski – junga

osoby powiązane:

 • Antoni Garnuszewski (1886-1964) – inżynier komunikacji, absolwent Szkoły Morskiej w Odessie (Wydział Nawigacyjny), Politechniki w Petersburgu (Wydział Budowy Okrętów) oraz Inżynieryjnej Szkoły Morskiej w Kronsztadzie (egzamin oficerski), uczestnik rejsu szkoleniowego STS Lwów, autor pierwszych polskich podręczników z zakresu budownictwa okrętowego („Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”), od sierpnia 1929 roku naczelnik wydziału administracji morskiej, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, od kwietnia 1945 roku naczelnik wydziału żeglugi nowo powstałego Głównego Urzędu Morskiego w Gdańsku, zawodowo związany z Państwową Szkołą Morską w Gdyni, dyrektor i organizator tczewskiej Szkoły Morskiej
 • Mamert Aleksander Stankiewicz herbu Mogiła (1889-1939) – patriota, wychowawca pierwszych pokoleń oficerów, legendarny Znaczy Kapitan, komandor podporucznik Marynarki Wojennej II RP, kapitan żeglugi wielkiej Polskiej Marynarki Handlowej, dowódca statków „Lwów” (statek szkoleniowy), „Polonia” oraz „Piłsudski”, w latach 1903-1909 podopieczny Morskiego Korpusu Kadetów w Petersburgu, w roku 1917 uznany za najlepszego nawigatora Floty Bałtyckiej (po przeprowadzeniu przez pole minowe pancernika Sława oraz krążownika pancernego Ruryk – okrętu flagowego dowódcy floty), pierwszy kierownik i wykładowca Wydziału Nawigacyjnego tczewskiej Szkoły Morskiej, członek Związku Towarzystw Kupieckich Zachodniej Polski i Związku Obrony Kresów Zachodnich, w latach 1932-1933 kapitan portu w Gdyni, zginął śmiercią marynarza 26 listopada 1939 roku, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy, pochowany z asystą wojskową na cmentarzu West View Cemetery przy West View Road w Hartlepool niedaleko Middlesbrough, na wschodnim wybrzeżu Anglii
 • Tadeusz Dębicki – absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie (Wydział Nawigacyjny / rocznik 1924), autor publikacji wspomnieniowej „Z dziennika marynarza: na pokładzie „Lwowa” z Gdańska do Rio de Janeiro i z powrotem”, wydanej nakładem przedsiębiorstwa wydawniczego Gebethner i Wolff
 • Tadeusz Ziółkowski (1886-1940) – „pierwszy żeglarz Rzeczypospolitej”, „nauczyciel ludzi morza”, komandor pilotów portu gdańskiego, komendant żaglowca szkolnego „Lwów” [w maju 1923 roku „Lwów” pod dowództwem T. Ziółkowskiego wypłynął w swój pierwszy dalekomorski rejs do Brazylii, 13 sierpnia 1923 r. żaglowiec STS Lwów przekroczył równik], kapitan żeglugi wielkiej uhonorowany Krzyżem Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski (1924) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1934) [Władysław Milewski, późniejszy dyrektor Polskiego Rejestru Statków, o kapitanie Tadeuszu Ziółkowskim: Dowódca statku szkolnego, kapitan Ziółkowski, wychowywał się w twardej szkole, zaczynał swą karierę życiową od chłopca okrętowego na niemieckich żaglowcach frachtowych. W stosunku do uczniów był równie twardy i wymagający. W pierwszych latach naszego morskiego życia był dla nas symbolem prawdziwego wilka morskiego z powieści Londona. Używał swoistej terminologii morskiej i komend w dosłownym tłumaczeniu z niemieckiego. Komenda „Na maszty szkrabaj się!” – jak trzask z bata padała co dzień rano na apelu. Zamiast porannej gimnastyki było bowiem przechodzenie przez maszty. (…) Czasem kapitan nie był z nas zadowolony. Wtedy po rannym apelu padała najpierw komenda: „Buty i skarpety luz!” a później: „Na maszty szkrabaj się”. (…) Jeżeliby kapitan Ziółkowski zobaczył kogoś opartego o nadburcie przy wchodzeniu statku do portu, to marny byłby jego los (…) Tak samo kapitan nie znosił chodzenia przez uczniów zwykłym krokiem przy wykonywaniu jakiejkolwiek komendy. Na wezwanie przełożonego należało stawić się biegiem i wszystkie polecenia uczniowie musieli wykonywać biegiem. Bywało naprawdę głodno i chłodno, ale dziś z perspektywy czasu wszystko inaczej się wspomina. Tak jak w czasie pływania często narzekaliśmy na kapitana, tak po skończeniu Szkoły wszyscy wychowankowie wspominali Go z równą sympatią i serdecznością. Wielu darzyło Go niemal synowską miłością. Ziółkowski był dla nas wszystkim.(…) Był twardy dla nas, ale był również twardy dla siebie, za to ceniliśmy Go, szanowali i kochali / źródło: W. Milewski, ,,Na morze po chleb i przygodę”]
 • Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz (1890-1972) „Kapitan Kapitanów”, „Macaj” – ostatni komendant STS Lwów, pierwszy komendant Daru Pomorza, wykładowca Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie, organizator i dyrektor (1945-1947) Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, założyciel i dyrektor (1947–1953) Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, od listopada 1953 roku zawodowo związany ze oddziałem Polskiego Rejestru Statków w Szczecinie, ławnik w Szczecińskiej Izbie Morskiej, kapitan żeglugi wielkiej uhonorowany między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1935), Złotym Krzyżem Zasługi (dwukrotnie: 1931, 1947), Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1929), Medalem Komisji Edukacji Narodowej [Kapitanowie o siwych włosach z czcią imię Twoje wspominają i wieczorami płyną w mesach opowiadania o Macaju – tak o kapitanie Maciejewiczu pisał po latach jego wychowanek, kapitan żeglugi wielkiej i pisarz marynistyczny Karol Olgierd Borchardt]

hasła przedmiotowe:

Tczew, Szkoła Morska w Tczewie, Szkoła Morska 1920-1930, Tczew – historia – 1920-1930, edukacja, szkolnictwo, oświata, Gdańsk, Wisłoujście, Rio de Janeiro, kpt. Tadeusz Dębicki, Gebethner i Wolff, żegluga, Statek szkolny Lwów, dziennik podróży, relacje osobiste, podróże morskie, wyprawa morska, chrzest morski ; Tadeusz Ziółkowski, Antoni Garnuszewski (1886-1964), Mamert Stankiewicz (1889-1939), Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz, Tadeusz Szczygielski, Józef Borkowski, Stefan Ancuta, Franciszek Czarnecki, dr Zygmunt Wilkans, Alojzy Kwiatkowski, Czesław Antkowiak, Andrzej Cięciała, Stefan Ciundziewicki, Zygmunt Kinast, Stanisław Kosko, Jerzy Prokulski, Zenon Słomkowski, Zygmunt Cedro, Tadeusz Cieślak, Jan Ćwikliński, Tadeusz Dębicki, Wacław Fedorowicz, Bogdan Gawęcki, Jan Gottszalk, Bolesław Hagmajer, Stanisław Kapica, Witold Karpowicz, Kazimierz Nowak, Zygmunt Prumbs, Wacław Zagrodzki, Antoni Zieliński, Roman Budka, Adolf Gałacki, Józef Grzybowski, Alfred Jakowicz, Kazimierz Lipski, Stanisław Majewski, Tadeusz Meissner, Marian Rutkowski, Roman Borowiec, Walerian Grzybowski, Henryk Karls, Stanisław Wojciechowski, Zygmunt Góra, Czesław Piekarski, Jan Kaleta, Jan Hallmann, Jan Leszczyński, Feliks Owsik, Józef Grzelak, Stefan Rutz, Stanisław Szczubełek, Władysław Jakimowicz, Feliks Sobieraj, Jan Perkowski, Marcin Byczyk, Wincenty Słowikowski, Franciszek Hohn, Stefan Hallmann, Albert Rohde, Franciszek Miszewski

sygnatura:

ZD30

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content