Kolebką był Tczew – artykuł prasowy / „Tygodnik Morski” 28 czerwca 1970 [fragment kroniki J. Dylkiewicza]

Kolebką był Tczew – artykuł prasowy / „Tygodnik Morski” 28 czerwca 1970 [fragment kroniki J. Dylkiewicza]

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Kolebką był Tczew – artykuł prasowy / „Tygodnik Morski” 28 czerwca 1970 [artykuł poświęcony jubileuszowi 50-lecia Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, kontynuatorki tczewskiej Szkoły Morskiej, powstałej w 1920 roku, następnie, w roku 1930, przeniesionej do Gdyni, do nowo wybudowanego kompleksu budynków szkolnych przy ul. Morskiej]

osoby powiązane:

  • Antoni Garnuszewski (1886-1964) – inżynier komunikacji, absolwent Szkoły Morskiej w Odessie (Wydział Nawigacyjny), Politechniki w Petersburgu (Wydział Budowy Okrętów) oraz Inżynieryjnej Szkoły Morskiej w Kronsztadzie (egzamin oficerski), uczestnik rejsu szkoleniowego STS Lwów, autor pierwszych polskich podręczników z zakresu budownictwa okrętowego („Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”), od sierpnia 1929 roku naczelnik wydziału administracji morskiej, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, od kwietnia 1945 roku naczelnik wydziału żeglugi nowo powstałego Głównego Urzędu Morskiego w Gdańsku, zawodowo związany z Państwową Szkołą Morską w Gdyni, dyrektor i organizator tczewskiej Szkoły Morskiej
  • Józef Dylkiewicz / Józef Nałęcz-Dylkiewicz (1906-1989) – kronikarz (autor bogato ilustrowanej kroniki miasta Tczewa), piewca ziemi tczewskiej, nauczyciel, poeta, publicysta, żołnierz AK okręgu wileńskiego (pseudonim Euzebiusz), działacz kulturalno-oświatowy, absolwent trzyletniego studium teatralnego, sekretarz lokalnego oddziału Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, jeden z założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (od 1978 roku członek honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej), od 1985 roku członek Stowarzyszenia „Wisła-Odra”, autor między innymi „Kantaty o Tczewie”
  • Antoni Ledóchowski / Antoni Maria Józef Maksymilian Ledóchowskiwł. Halka-Ledóchowski, pseud. „Antoś”, „Ledóch”, „Dziadek” (1895-1972) – hrabia, oficer austriackiej i polskiej Marynarki Wojennej (kapitan marynarki), nestor polskiego szkolnictwa morskiego, jeden z pierwszych wykładowców Szkoły Morskiej w Tczewie (przedmioty: matematyka, dewiacja magnetyczna kompasów, astronomia, locja), w latach 1930-1939 zawodowo związany z Państwową Szkołą Morską w Gdyni, wykładowca astronawigacji w Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (do 1965 roku), autor pierwszych w niepodległej Polsce podręczników do nawigacji:  „Astronomia żeglarska” (1928), „Tablice nawigacyjne” (1933), „Kurs nawigacji” (1942), „Astronawigacja”, „Dewiacja kompasu”
  • Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz (1890-1972) „Kapitan Kapitanów”, „Macaj” – ostatni komendant STS Lwów, pierwszy komendant Daru Pomorza, wykładowca Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie, organizator i dyrektor (1945-1947) Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, założyciel i dyrektor (1947–1953) Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, od listopada 1953 roku zawodowo związany ze oddziałem Polskiego Rejestru Statków w Szczecinie, ławnik w Szczecińskiej Izbie Morskiej, kapitan żeglugi wielkiej uhonorowany między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1935), Złotym Krzyżem Zasługi (dwukrotnie: 1931, 1947), Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1929), Medalem Komisji Edukacji Narodowej [Kapitanowie o siwych włosach z czcią imię Twoje wspominają i wieczorami płyną w mesach opowiadania o Macaju – tak o kapitanie Maciejewiczu pisał po latach jego wychowanek, kapitan żeglugi wielkiej i pisarz marynistyczny Karol Olgierd Borchardt]
  • Michał Kisielewski –  inżynier, marynarz, absolwent tczewskiej Szkoły Morskiej (1923 rok, Wydział Mechaniczny), wykładowca Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, autor podręcznika „Kotły okrętowe: ich obsługa, uszkodzenia i naprawy” (publikacja wydana nakładem Instytutu Wydawniczego Państwowej Szkoły Morskiej, 1936 rok)

wydarzenia powiązane [wydarzenia zorganizowane w ramach obchodów 50-lecia Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni]:

  • Wyższa Szkoła Morska przy alei Zjednoczenia w Gdyni [współcześnie Uniwersytet Morski w Gdyni, ulica Morska 81-87] – wystawa pomocy naukowych
  • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, ulica F. Dzierżyńskiego 59 [współcześnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, ulica Szkoły Morskiej 1] – odsłonięcie tablicy pamiątkowej o następującej treści: „W tym gmachu mieściła się w latach 1920-1930 Szkoła Morska – kolebka Polskiej Marynarki Handlowej. 17 czerwca 1970”

obiekty powiązane:

  • Szkoła Morska / obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne / daw. szkoła żeńska [Mädchenschule] (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914 w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska, założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; wiosną 1930 roku Szkołę Morską przeniesiono do Gdyni, od tego roku w budynku zaczęła działać Szkoła Powszechna nr 5 przekształcona następnie, w roku 1945, w Liceum Pedagogiczne; historia tczewskiego Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie sięga roku 1948, to właśnie we wrześniu 1948 roku, przy ulicy Parkowej w Tczewie, rozpoczęła działalność 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca (rozwojowa) Stopnia Podstawowego i Licealnego; siedzibą szkoły został nowoczesny gmach wybudowany w roku 1934 przez niemieckie stowarzyszenie Deutscher Schulverein [chodzi o obecną siedzibę Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Parkowej 1]; w 1955 roku placówka przyjęła nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tczewie; w 10. rocznicę powstania szkoły, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Bronisława Kalkowskiego oraz nauczycielki fizyki prof. Wiktorii Dunajskiej, nadano placówce imię polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, „przy udziale Komitetu Rodzicielskiego, a zwłaszcza państwa H. i St. Chylickich, Maruczyńskich i Kawczyńskich szkoła otrzymała również sztandar.”; w 1966 roku, po zakończeniu działalności tczewskiego Liceum Pedagogicznego, mieszczącego się w budynku przy obecnej ulicy Szkoły Morskiej 1, podjęto decyzję o przeniesieniu tam Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie [w drugiej połowie lat 60-tych władze oświatowe postanowiły zakończyć działalność liceów pedagogicznych, które jak uznano, spełniły już swoje główne zadanie, a więc przygotowanie kadry pedagogicznej dla powojennej oświaty]; moment pożegnania z placówką przy ulicy Parkowej w sposób następujący opisano na kartach kroniki szkolnej: Nauczycielom tak jak i nam, jest trudno rozstać się z murami naszej szkołyCzęsto narzekaliśmy na nauczycieli i szkołę, a teraz kiedy nastąpiło rozstanie, jest nam smutno i ogarnął nas żal; 1 września 1966 roku w sali gimnastycznej dawnego Liceum Pedagogicznego powitał zebranych nowy dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej-Curie p. Adam Jabłoński; w 1970 roku na terenie szkoły zorganizowano obchody 50-lecia szkolnictwa morskiego, z tej okazji do Tczewa przybyli między innymi wykładowcy i absolwenci szkoły z kpt. żw. Konstantym Maciejewiczem, kpt. żw. Antonim Ledóchowskim, kpt. żw. Karolem Olgierdem Borchardtem, a także ówczesnymi ministrami Oświaty, Wychowania oraz Żeglugi; w 1979 roku otwarto w tczewskiej placówce Izbę Tradycji Szkoły Morskiej; w 1993 roku I LO obchodziło dwa jubileusze: jubileusz 35-lecia nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz jubileusz 45-lecia istnienia placówki, wydana została wówczas publikacja okolicznościowa zatytułowana Jednodniówka Jubileuszowa pod redakcją Elżbiety Szałańskiej i Edwarda Grabowskiego; w czerwcu 2002 roku odbył się w Tczewie długo oczekiwany Zjazd Trzech Liceów, na który z różnych stron świata przybyli absolwenci LO im. Adama Mickiewicza, Liceum Pedagogicznego i LO im. M. Skłodowskiej-Curie; z tej okazji wydana została publikacja jubileuszowa zatytułowana Zjazd Absolwentów Liceów / za: http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/index.php/historia-szkoly „Ocalić od zapomnienia… ciąg dalszy” : publikacja okolicznościowa z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie / praca zbiorowa pod red. Bożeny Deja-Gałeckiej
  • STS Lwów / Statek szkolny „Lwów” – polski żaglowiec szkolny, pierwsza „kolebka nawigatorów”; zwodowany w 1869 roku w w stoczni G. R. Cloover & Co. w Birkenhead (Anglia) jako statek towarowo-pasażerski; pierwotnie 3-masztowa fregata o nazwie „Chinsura”; latem 1920 roku zakupiony dla nowo powstającej Szkoły Morskiej w Tczewie [komendantem żaglowca był  Tadeusz Ziółkowski, oficerem nawigacyjnym Mamert Stankiewicz, starszym oficerem Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz, radiotelegrafistą Alojzy Kwiatkowski, żaglomistrzem Jan „Waju” Leszczyński]; statek o nośności 1293 BRT, długości kadłuba 79 m, szerokości 11,4 m, zanurzeniu do 7 m, powierzchni żagli ok. 1500 m2 mógł w czasie służby szkoleniowej pomieścić 35 marynarzy i 140 uczniów

hasła przedmiotowe:

Tczew, Szkoła Morska w Tczewie, Szkoła Morska 1920-1930, edukacja, szkolnictwo, oświata, marynistyka, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Uniwersytet Morski w Gdyni, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie – tablica pamiątkowa, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni – wystawa, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni 1970, 50-lecie szkolnictwa morskiego w Polsce, 50-lecie Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, szkolnictwo morskie, jubileusz 1920-1970, Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz, Michał Kisielewski, Antoni Garnuszewski (1886-1964), Antoni Ledóchowski (1895-1972), Józef Dylkiewicz (1906-1985), STS Lwów, Statek szkolny Lwów

sygnatura:

Pict0061

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content