Tczew. Widok na ulicę Kościuszki. Fragment ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Widok na ulicę Kościuszki. Fragment ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Widok na ulicę Kościuszki. Fragment ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Wilhelmstrasse (odręczny podpis)

obiekty widoczne:

 • budynek przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 45 – zgodnie ze współcześnie obowiązującym nazewnictwem i współcześnie obowiązującą numeracją; na bocznej fasadzie budynku widoczny napis: Poerschke’s Hotel; później: Hotel Dworcowy (czas powstania: około 1870 ; w okresie międzywojennym właścicielami obiektu byli Bracia Marks; w latach 20-30-tych XX wieku przebudowano wnętrza budynku hotelowego, rozbudowano kopułę doświetlającą klatkę schodową, wykonano dobudówkę w części południowej)
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 [zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją] / kamienica opatrzona szyldem Hugo Kucks (czas powstania obiektu: około 1870 roku; od roku 1920 restauracja ze składem towarów kolonialnych / właściciel: Józef Słomion)
 • kamienica przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 30 [zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją] (czas powstania obiektu: 1865 rok)
 • nieistniejący współcześnie budynek opatrzony szyldem F.A. Schulz  – obiekt widoczny w tle (obecnie w miejscu tym znajduje się budynek usługowo-mieszkalny przy ulicy Juliusza Słowackiego 5 – część z Kancelarią Adwokacką Cejrowski)
 • kamienica narożna przy ul. J. Słowackiego 1 [zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją] / [kamienica opatrzona szyldami Brand – Restaurant i Cafe Hohenzollern] (czas powstania obiektu: około 1897 roku; kamienica z popiersiem Otto von Bismarcka, nad popiersiem tablica o następującej treści: [„Wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt” – My Niemcy boimy się Boga i (prócz Niego) niczego na świecie / fragment przemówienia w Reichstagu z 6 lutego 1888 roku])
 • nieistniejące współcześnie budynki przy ulicy Kościuszki (rejon obecnej ul. Kościuszki 15 i 17)
 • kamienica przy ulicy T. Kościuszki 18 [zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją] (czas powstania obiektu: 4 ćwierćwiecze XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy T. Kościuszki 13 [zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1899 rok; pierwszy właściciel: Pruszyński)
 • fragment obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Bahnhofstrasse
 • fragment obecnej ulicy Kościuszki / niem. Wilhelmstrasse

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Bracia Marks (w tym: Konrad Marks) – w okresie międzywojennym właściciele Hotelu Dworcowego przy daw. ulicy Dworcowej 16 / obecnie: ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 45
 • Hugo Kucks – kupiec
 • Józef Słomion – kupiec / restaurator, od roku 1920 właściciel kamienicy przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 39 [zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją]
 • F.A. Schulz – kupiec
 • Pruszyński (imię nieznane) – właściciel kamienicy przy ul. Kościuszki 13 [zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją]
 • Poerschke [imię nieznane] – właściciel hotelu mieszczącego się przy dawnej Bahnhofstrasse / obecnie: Kard. Stefana Wyszyńskiego 45 (chodzi o późniejszy Hotel Dworcowy prowadzony przez Braci Marks)

datowanie:

po 1899 roku [por. kamienica przy obecnej ul. Kościuszki 13 wybudowana w roku 1899; por. data widoczna na stemplu pocztowym]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (litograficzna); wyd. W. Kranz, Dirschau [Tczew]
 • na awersie nadruk w języku niemieckim: Gruss aus Dirschau – Pozdrowienia z Tczewa
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (adresat: Fraülein Emma Schönig, Kielau bei Danzig [współcześnie: Chylonia – największa pod względem liczby mieszkańców dzielnica Gdyni]

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Reichspost oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne: Dirschau [Tczew] z datą 2.10.1899 i Kielau [Chylonia] z datą 2.10.1899

sygnatura:

Poczt607

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content