Dziennik Bałtycki; 1997 /04.09.1997/; nr 206

Dziennik Bałtycki; 1997 /04.09.1997/; nr 206

autor artykułu:

(józ) [Józef M. Ziółkowski]

tytuł:

Ślad po stalinowskich latach (z działu: Tczew)

autor zdjęcia:

Józef M. Ziółkowski

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, opracowania historyczne, promocja książki, spotkanie autorskie, wydarzenia kulturalne, biblioteka Tczew, harcerstwo, skauting, tajne organizacje harcerskie, organizacje konspiracyjne, druga konspiracja niepodległościowa 1950–1952, Tczew – historia – 1950-1952

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Witold Bielecki, Przemijają lata pozostają ślady [publikacja autorstwa W. Bieleckiego], Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, Kociewski Kantor Edytorski, Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, wspomnienia, organizacje – 1944-1956 r., podziemie polityczne – 1944-1956, podziemie zbrojne – 1944-1956, Tczew – historia – 1944-1956, Tczew – organizacje – 1944-1956 r., ruchy społeczne – 1944-1956 r., dyktatura stalinowska, stalinizm, organizacje niepodległościowe, konspiracja, Tczew – organizacje konspiracyjne, Tajna Organizacja Skautingu, Tajna Organizacja Skautingu 1950-1952, Victoria, Victoria I, WiN, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Zapora, Znicz, Związek Mścicieli Polskich, Zwycięstwo, Roman Landowski

osoby powiązane:

  • Józef M. Ziółkowski – dziennikarz, muzealnik, autor publikacji o tematyce regionalnej (m.in. „U Andzi i Maćka na Kociewiu”, „Szkice kociewskie”, „Świątynie Kociewia Tczewskiego”, „W delcie Wisły”, 'Myśliwskim tropem… 65 lat Koła Łowieckiego Szarak w Tczewie”, „Drogi do sukcesu”, Kulisy międzywojennego Tczewa”, itd.), współzałożyciel i członek Kolegium Redakcyjnego „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, od 2007 roku związany z tczewską Fabryką Sztuk (główny specjalista ds. muzealnictwa), pomysłodawca, autor, a zarazem komisarz 33 wystaw o tematyce historycznej oraz biograficznej (m.in. „Tczew od osady do współczesności” (2008), „Pradzieje Tczewa” (2010), „Tczew 1807 – wielka wojna w małym mieście” (2011), ,„Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata” (2012), „20 lat wolności Tczew 1920-1939″ (2016); za pracę na rzecz kultury odznaczony m.in.: medalem Pro Domo Trsoviensi, Kociewskim Piórem i Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
  • Witold Bielecki (ps. „Czarny”, „Konrad”, „Krokodyl”; 1935-2007) – prawnik, harcmistrz, uczestnik drugiej konspiracji niepodległościowej (1950–1952), komendant Hufca ZHP Tczew (1964–1968), kapitan Wojska Polskiego w stanie spoczynku, prezes tczewskiego koła Związku Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych, członek, a zarazem dowódca Tajnej Organizacji Skautingu; w latach 1968-1995 główny specjalista kontroli państwowej w gdańskiej Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli (NIK), inicjator budowy „Pomnika ofiar terroru stalinowskiego” przy Zespole Szkół Technicznych w Tczewie, wolontariusz aktywnie zaangażowany w prace Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie [poradnictwo prawne], sekretarz w Konwencie Organizacji Kombatanckich Miasta i Powiatu Tczewskiego, popularyzator tradycji patriotycznych i niepodległościowych uhonorowany między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi i medalami pamiątkowymi organizacji kombatanckich, laureat tygodnika Motywy w plebiscycie „Sylwetki najwartościowszych instruktorów harcerskich” (1974), autor sześciu publikacji [„Dziobaty”, „Przemijają lata, pozostają ślady”, „Na maszcie flaga”, „Koszmar i gehenna”, „Stalinizm czyli ostrzeżenie historii”, „Szkice z dziejów Związku Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Tczewskiej w latach 1990–2000”] / tczewski harcerz i adwokat phm. Wojciech Chabałowski o Witoldzie Bieleckim: „To był najwybitniejszy tczewski harcerz, człowiek – instytucja, który wyprzedził czas”
  • Roman Landowski (1937-2007) – redaktor naczelny „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, pisarz, regionalista, publicysta, członek Związku Literatów Polskich, rodowity Pomorzanin urodzony w Świeciu nad Wisłą, z wykształcenia bibliotekarz, animator kultury, reżyser teatrów amatorskich [w latach 1964-1976 R. Landowski prowadził założony przez siebie teatr poezji i publicystyki Scena Literacka „Propozycje”], miłośnik i piewca Kociewia uhonorowany między innymi Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, medalem Pro Domo Trsoviensi, a także lokalnym wyróżnieniem Tczewianin Roku 2000

uwagi:

o publikacji: „Przemijają lata pozostają ślady: opowieść o ludzkich losach i organizacjach niepodległościowych, działających na terenie Tczewa i powiatu tczewskiego, walczących z dyktaturą w okresie stalinizmu”/ Kociewski Magazyn Regionalny, nr 2 (17), 1997, s. 48

Staraniem Zarządu i Rady Miejskiej w Tczewie ukazała się publikacja Witolda Bieleckiego „Przemijają lata pozostają ślady”, określona przez autora w podtytule jako Opowieść o ludzkich losach i organizacjach niepodległościowych, działających na terenie Tczewa i powiatu tczewskiego, walczących z dyktaturą w okresie stalinizmu.
Na 142 stronach Witold Bilecki, uczestnik zdarzeń sprzed pół wieku, scharakteryzował działalność ośmiu konspiracyjnych organizacji niepodległościowych. Zamieścił także leksykon i indeksy nazwisk wraz z pseudonimami członków tych organizacji. Ostatnia część, zatytułowana „Minęło pól wieku”, stanowi krótką relację (wraz z serwisem fotograficznym) z uroczystości wręczenia sztandaru tczewskiego koła Związku Byłych Więźniów Politycznych i odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce, w którym przetrzymywano członków konspiracyjnych organizacji w Tczewie. Publikacja jest debiutem Witolda Bieleckiego, dowódcy oddziału Tajnej Organizacji Skautingu w latach 1950-1952.

sygnatura:

WP75

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0075

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content