Tczew. Promocja książki Witolda Bieleckiego „Przemijają lata pozostają ślady: opowieść o ludzkich losach i organizacjach niepodległościowych, działających na terenie Tczewa i powiatu tczewskiego, walczących z dyktaturą w okresie stalinizmu” – zaproszenie

Tczew. Promocja książki Witolda Bieleckiego „Przemijają lata pozostają ślady: opowieść o ludzkich losach i organizacjach niepodległościowych, działających na terenie Tczewa i powiatu tczewskiego, walczących z dyktaturą w okresie stalinizmu” – zaproszenie

wydarzenie:

Promocja książki Witolda Bieleckiego „Przemijają lata pozostają ślady: opowieść o ludzkich losach i organizacjach niepodległościowych, działających na terenie Tczewa i powiatu tczewskiego, walczących z dyktaturą w okresie stalinizmu” [adres wydawniczy: Kociewski Kantor Edytorski, Tczew 1997]

o publikacji / Kociewski Magazyn Regionalny, nr 2 (17), 1997, s. 48

Staraniem Zarządu i Rady Miejskiej w Tczewie ukazała się publikacja Witolda Bieleckiego „Przemijają lata pozostają ślady”, określona przez autora w podtytule jako Opowieść o ludzkich losach i organizacjach niepodległościowych, działających na terenie Tczewa i powiatu tczewskiego, walczących z dyktaturą w okresie stalinizmu.
Na 142 stronach Witold Bilecki, uczestnik zdarzeń sprzed pół wieku, scharakteryzował działalność ośmiu konspiracyjnych organizacji niepodległościowych. Zamieścił także leksykon i indeksy nazwisk wraz z pseudonimami członków tych organizacji. Ostatnia część, zatytułowana „Minęło pól wieku”, stanowi krótką relację (wraz z serwisem fotograficznym) z uroczystości wręczenia sztandaru tczewskiego koła Związku Byłych Więźniów Politycznych i odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce, w którym przetrzymywano członków konspiracyjnych organizacji w Tczewie. Publikacja jest debiutem Witolda Bieleckiego, dowódcy oddziału Tajnej Organizacji Skautingu w latach 1950-1952.

organizator:

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
  • Konwent Organizacji Kombatanckich Miasta Tczewa
  • Związek Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła w Tczewie

miejsce spotkania:

sala oświatowa / sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie; siedziba główna MBP przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6

data / termin spotkania:

28 sierpnia 1997 roku (godzina 17:00)

osoby powiązane:

  • Witold Bielecki (ps. „Czarny”, „Konrad”, „Krokodyl”; 1935-2007) – kapitan w stanie spoczynku, prezes tczewskiego koła Związku Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych, do 1968 roku komendant Hufca ZHP w Tczewie, członek, a zarazem dowódca Tajnej Organizacji Skautingu; od 1967 roku związany zawodowo z Gdańską Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli; odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi i medalami pamiątkowymi organizacji kombatanckich; autor sześciu publikacji [„Dziobaty”, „Przemijają lata, pozostają ślady”, „Koszmar i gehenna”, itd.]

instytucje powiązane:

  • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – organizacja kombatancka o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającabyłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych oraz stalinowskich łagrów, a także obywateli polskich, walczących o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, jak również w podziemnych organizacjach ruchu oporu; ZKRPiBP rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku, jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 63314 członków (stan na 31.12.2018 r.), w tym 18644 członków zwyczajnych (weteranów – żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu); Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją pluralistyczną, skupiającą: 3913 żołnierzy Wojska Polskiego, 402 żołnierzy Września 1939 r., 303 żołnierzy służących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, 2433 żołnierzy Armii Krajowej, 1127 żołnierzy Batalionów Chłopskich, 625 żołnierzy Armii Ludowej – konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiej Partii Robotniczej, 171 Polaków wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej, 245 żołnierzy walczących w Polskich Oddziałach Samoobrony z południowo-wschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych Batalionów), 235 najmłodszych kombatantów – żołnierzy „Synów Pułku”, 5697 byłych więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych oraz 468 represjonowanych. Do Związku należy 3022 członków z innych środowisk (m.in. uczestników tajnego nauczania) / za: https://www.kombatantpolski.pl/pl/
  • Konwent Organizacji Kombatanckich Tczewa i Powiatu Tczewskiego [zarząd konwentu: przewodniczący – kpt. w st. spoczynku Edmund Pek, sekretarz – st. chor. sztab. Mieczysław Brykarczyk]; w skład konwentu wchodzą następujące organizacje oraz stowarzyszenia: Związek kombatantów RP i B.W.P. Koło w Tczewie, Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Tczewie, Związek byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych O/Okręgowy w Tczewie, Związek Solidarności Polskich Kombatantów Koło w Tczewie, Związek Sybiraków Koło w Tczewie, Klub Żołnierzy Rezerwy L.O.K. w Tczewie, Stowarzyszenie  Tczewskich  Saperów
  • Kociewski Kantor Edytorski – lokalna oficyna wydawnicza powstała w 1985 roku przy Tczewskim Centrum Kultury; od 1994 roku sekcja wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie [w 1998 roku na I Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu przyznano statuetkę Łukasza Opalińskiego za zajęcie II miejsca w prezentacji wydawnictw regionalnych w Staszowie, natomiast w 2000 roku, podczas I Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej oraz Wydawnictw Promocyjnych „Costerina 2000”, KKE zdobył III miejsce oraz wyróżnienie specjalne za wszechstronność oraz szatę edytorsko-graficzną prezentowanego dorobku; od 1986 roku nakładem KKE wydawany jest „Kociewski Magazyn Regionalny” – kwartalnik o tematyce społeczno-kulturalnej]

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

karta złożona o wymiarach 14,7 cm x 10,5 cm

hasła przedmiotowe:

dział ogólny, opracowania regionalne, opracowania historyczne, wspomnienia, organizacje – 1944-1956 r., podziemie polityczne – 1944-1956, podziemie zbrojne – 1944-1956, Tczew – historia – 1944-1956, Tczew – organizacje – 1944-1956 r., ruchy społeczne – 1944-1956 r., dyktatura stalinowska, stalinizm, organizacje niepodległościowe, wydarzenia kulturalne

sygnatura:

DZS59

numer skanu:

dzs_0059

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content