Tczew. Promocja książki Witolda Bieleckiego „Koszmar i gehenna” – zaproszenie

Tczew. Promocja książki Witolda Bieleckiego „Koszmar i gehenna” – zaproszenie

wydarzenie:

Promocja książki Witolda Bieleckiego „Koszmar i gehenna czyli próba przedstawienia nierównej walki niektórych organizacji niepodległościowych Pomorza Gdańskiego z dyktaturą stalinowską na tle systemów totalitarnych” [adres wydawniczy: Związek Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła Tczew]

organizator:

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
  • Biuro Promocji Miasta
  • Związek Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła w Tczewie

miejsce spotkania:

sala oświatowa / sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie; siedziba główna MBP przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6

data / termin spotkania:

2 lipca 1999 roku (godzina 17:00)

osoby powiązane:

  • Witold Bielecki (ps. „Czarny”, „Konrad”, „Krokodyl”; 1935-2007) – kapitan w stanie spoczynku, prezes tczewskiego koła Związku Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych, do 1968 roku komendant Hufca ZHP w Tczewie, członek, a zarazem dowódca Tajnej Organizacji Skautingu; od 1967 roku związany zawodowo z Gdańską Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli; odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi i medalami pamiątkowymi organizacji kombatanckich; autor sześciu publikacji [„Dziobaty”, „Przemijają lata, pozostają ślady”, „Koszmar i gehenna”, itd.]

instytucje powiązane:

  • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – organizacja kombatancka o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszająca byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych oraz stalinowskich łagrów, a także obywateli polskich, walczących o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, jak również w podziemnych organizacjach ruchu oporu; ZKRPiBP rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku, jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 63314 członków (stan na 31.12.2018 r.), w tym 18644 członków zwyczajnych (weteranów – żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu); Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją pluralistyczną, skupiającą: 3913 żołnierzy Wojska Polskiego, 402 żołnierzy Września 1939 r., 303 żołnierzy służących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, 2433 żołnierzy Armii Krajowej, 1127 żołnierzy Batalionów Chłopskich, 625 żołnierzy Armii Ludowej – konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiej Partii Robotniczej, 171 Polaków wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej, 245 żołnierzy walczących w Polskich Oddziałach Samoobrony z południowo-wschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych Batalionów), 235 najmłodszych kombatantów – żołnierzy „Synów Pułku”, 5697 byłych więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych oraz 468 represjonowanych. Do Związku należy 3022 członków z innych środowisk (m.in. uczestników tajnego nauczania) / za: https://www.kombatantpolski.pl/pl/

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

karta złożona o wymiarach 20,9 cm x 9,9 cm

hasła przedmiotowe:

dział ogólny, opracowania regionalne, opracowania historyczne, wspomnienia, Pomorze Gdańskie, organizacje niepodległościowe, organizacje kombatanckie, dyktatura stalinowska, stalinizm, opór wobec władzy 1945-1970, represje polityczne 1945-1970, region, więźniowie polityczni 1944-1956, podziemie polityczne 1944-1956, podziemie zbrojne 1944-1956, Tczew – organizacje 1944-1956, wydarzenia kulturalne

sygnatura:

DZS4

numer skanu:

dzs_0004

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content