Uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar terroru stalinowskiego (ulica Parkowa) W programie m.in.: uroczyste nabożeństwo

wydarzenie: Promocja książki Witolda Bieleckiego „Szkice z dziejów Związku Byłych Więźniów Politycznych Ziemi

wydarzenie: Promocja książki Witolda Bieleckiego „Koszmar i gehenna czyli próba przedstawienia nierównej walki

4/4