Tczew. Mosty przez Wisłę 784 m długości (dawny most drogowy, dawny most kolejowy) / wewnętrzna perspektywa

Tczew. Mosty przez Wisłę 784 m długości (dawny most drogowy, dawny most kolejowy) / wewnętrzna perspektywa

Tczew. Mosty przez Wisłę 784 m długości (dawny most drogowy, dawny most kolejowy) – wewnętrzna perspektywa / niem. Dirschau. Alte und neue Weichselbrücke 784 m lang

obiekty widoczne:

 • mosty wiślane – wewnętrzna perspektywa (widok ukazujący konstrukcyjną bliźniaczość mostów: ta sama długość, ta sama liczba filarów, identyczna rozpiętość przęseł)
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • przęsła mostowe

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV
 • brama wjazdowa na most kolejowy z charakterystyczną, zbliżoną do bramy wjazdowej mostu drogowego sekwencją wartowniczą

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

około 1900-1906 [przed wysłaniem karty pocztowej]; por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku [od roku 1900 nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna); wyd. M.R.D. [M. Renner Dirschau]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (adresat: Johann Romer)
 • karta pocztowa adresowana do Blaichach / współcześnie: Blaichach – miejscowość i gmina w południowych Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Szwabia)

uwagi:

 • na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne: Blaichach (na stemplu widoczny rok: 1907) i Süßen [współcześnie: miasto w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Stuttgart] z datą 20.07.1907
 • na rewersie określenie „karta korespondencyjna” w dwóch językach (język niemiecki, język francuski)
 • na rewersie sformułowanie „Światowy Związek Pocztowy” w dwóch językach (język francuski, język niemiecki)

sygnatura:

Poczt719

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content