Tczew. Mosty przez Wisłę i dawny dworzec

Tczew. Mosty przez Wisłę i dawny dworzec

Tczew. Mosty przez Wisłę i dawny dworzec / niem. Dirschau. Bahnhof und Weichselbrücken

obiekty widoczne:

 • dawny dworzec kolejowy – tak zwana strona bydgoska
 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV
 • brama wjazdowa na most kolejowy z charakterystyczną, zbliżoną do bramy wjazdowej mostu drogowego sekwencją wartowniczą
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • przęsła mostowe
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • zabudowania dworcowe
 • peron
 • pociągi
 • tory kolejowe (linia łącząca Tczew z Bydgoszczą)
 • rower
 • powóz konny

obiekty powiązane:

 • budynek dawnego dworca kolejowego – obiekt niewidoczny w kadrze (tczewski budynek dworcowy, znajdujący się pomiędzy dwiema liniami kolejowymi łączącymi Tczew z Gdańskiem i Tczew z Bydgoszczą wybudowany został w latach 1856-1857 według projektu Friedricha Augusta Stülera; obiekt wzniesiono w tym samym czasie co wieże i portale tczewskich mostów; dawny gmach dworca kolejowego zachwycił przebywającą w Tczewie, w sierpniu 1858 roku, Jadwigę Łuszczewską-Deotymę, w tekście wspomnieniowym zatytułowanym Wycieczka do Gdańska. Czczewo autorka „Panienki z okienka” pisała: Jest to prawdziwy wzór architektury dziewiętnastego wieku, utwór z samego żelaza i kryształu, najtrwalsze z najtrwalszych, połączenie dziwne a pociągające (…) Najpierw wchodzisz do sali z trzech stron wyłożonej zwierciadłami, z czwartej ogromna oszklona ściana przedziela ją od drugiej sali półkolistej; ta cała jest ulana ze szkła, oprawionego w sieć żelaznych słupów, wiotkich i powikłanych, jakby gałązki rozłożystych drzew. Kierunek budowy tak zwrócony, iż gdziekolwiek staniesz, na wskroś wszystkich ścian, jak jedno okno, widzisz cały most.)

osoby widoczne:

 • woźnica
 • przechodnie / mieszkańcy Tczewa
 • podróżni

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

1891/1892 [po wybudowaniu tczewskiego mostu kolejowego] – 1897 [karta pocztowa wysłana w roku 1915 w czasach popularyzacji technik fotograficznych, w tym przypadku mamy jednak do czynienia ze starszym typem karty korespondencyjnej, tzw. pocztówką litograficzną / pierwsze karty korespondencyjne z widokami pojawiły się około 1885 roku, przez kolejne dziesięć lat na kartach pocztowych królowały obrazy wykonane w technice litografii]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (litograficzna / bez dodatkowych zdobień graficznych); wyd. M.R.D. [M. Renner Dirschau]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 21 lipca 1915 roku (dane adresata nieczytelne)
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny „K.D. Feldpost der 101. Inf. Div” z datą 22.07.1915 [pocztówka wysłana prawdopodobnie przez pruskiego rekonwalescenta przebywającego w jednym z tczewskich lazaretów]
 • na rewersie określenie „karta korespondencyjna” w dwóch językach (język niemiecki, język francuski)
 • na rewersie sformułowanie „Światowy Związek Pocztowy” w dwóch językach (język francuski, język niemiecki)

sygnatura:

Poczt718

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content