Tczew. Widok na obecną ulicę Chopina / daw. m.in. Królewiecka, Königsbergerstrasse, Marienburgerstrasse

Tczew. Widok na obecną ulicę Chopina / daw. m.in. Królewiecka, Königsbergerstrasse, Marienburgerstrasse

Tczew. Widok na obecną ulicę Chopina / daw. m.in. Królewiecka, Königsbergerstrasse, Marienburgerstrasse – niem. Dirschau. Königsberger Strasse

obiekty widoczne:

 • kamienica przy ulicy Chopina 25 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (kamienica widoczna na pierwszym planie – lewa strona kadru; czas powstania: lata 80-90 XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy Chopina 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 4. ćwierćwiecze XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy Chopina 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (kamienica z restauracją i pokojami gościnnymi, obiekt opatrzony szyldem „Zum deutschen Kaiser”; czas powstania: 2. połowa XIX wieku; 1. ćwierćwiecze wieku XX (po roku 1909): przebudowa / dobudowanie dodatkowej kondygnacji (poddasze), w latach 20. XX wieku w staromiejskim budynku mieściła się restauracja J. Schreibera Hala Pomorska)
 • kamienica przy ulicy Chopina 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (kamienica przebudowana / kamienica z dobudowaną kondygnacją)
 • niski budynek sąsiadujący z kamienicą przy ulicy Chopina 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: lata 60-70-te XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy Chopina 24 / zgodnie z obowiązującą współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (lewa strona kadru / budynek częściowo zasłonięty przez drzewa; czas powstania: koniec XIX wieku)
 • szyld „Molkerei Liessau” [mleczarnia] znajdujący się na przedniej elewacji budynku przy ulicy Chopina 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

przed 1909 [karta pocztowa wysłana co prawda w roku 1915 uwagę zwraca jednak kamienica przy obecnej ulicy Chopina 9 / chodzi o brak dodatkowej kondygnacji (poddasze) dobudowanej po roku 1909]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna); wyd. M.R.D. [M. Renner Dirschau]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 11 września 1915 roku (adresat: W. Großkopf)

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 11.09.1915 oraz pieczątka Reserve Lazarett Dirschau [pocztówka wysłana prawdopodobnie przez pruskiego rekonwalescenta przebywającego w jednym z tczewskich lazaretów]
 • brak znaczka pocztowego
 • na odwrocie odręczny dopisek Feldpost [poczta polowa]

sygnatura:

Poczt741

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content