Tczew. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły – widok z mostu drogowego

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły – widok z mostu drogowego

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły – widok z mostu drogowego / niem. Dirschau. Von der Weichselbrücke

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • Szkoła Czerwona / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • tartak parowy znajdujący się na terenach nadrzecznych od 1881 roku / niem. Dampf Schneidemühle Wilke (obiekt należący do G. Wilkego – właściciela kamienicy przy ob. ul. Zamkowej 13 / kamienica z przełomu XIX i XX wieku)
 • kamienice przy ulicy Sambora / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • kamienice przy ulicy Zamkowej / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • tczewski Młyn Parowy przy dawnej ulicy Dworcowej / niem. Bahnhofstrasse – obecnie skwer w rejonie ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sambora (jeden z pierwszych obiektów przemysłowych w Tczewie; zbudowany w roku 1856 przez Aleksandra Preussa; w końcowym okresie zaboru pruskiego funkcjonował jako Dirschauer Mühlenwerke, w Polsce przedwojennej jako Młyn Parowy Towarzystwo Akcyjne / Sp. Akcyjna; młyn spłonął w wyniku nieumyślnego zaprószenia ognia w marcu 1945 roku)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV – obiekt widoczny w tle

osoby powiązane:

 • G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych od 1881 roku – Dampf Schneidemühle Wilke, właściciel ciągu kamienic przy ulicy M. Kopernika 7-9, właściciel kamienicy przy ul. Zamkowej 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Aleksander Preuss – właściciel tczewskiego Młyna Parowego
 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)

datowanie:

1900 [por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku: 1900 rok – popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię] – około 1912 [przed wybudowaniem kamienic bliźniaczych przy obecnej ulicy Zamkowej 19 A i 19B]

opis fizyczny:

 • pocztówka w sepii (fotograficzna); wyd. Knackstedt Tiefdruck Hamburg
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 22 kwietnia 1917 roku (imię i nazwisko adresata nieczytelne)
 • na rewersie widoczne dwie nazwy miejscowe: (1) Bevensen / współcześnie: Bad Bevensen – miasto uzdrowiskowe w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Uelzen, siedziba gminy zbiorowej Bevensen-Ebstorf i (2) Uelzen / współcześnie: Uelzen – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, nad rzeką Ilmenau

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Feldpost [poczta polowa] z datą 24.04.1917
 • na odwrocie pieczęć listowa / Brief-Stempel Kgl. Preuss 2. Kompagnie
 • brak znaczka pocztowego
 • na rewersie odręczny dopisek Feldpost [poczta polowa]
 • na rewersie odręczny dopisek „Rittergut” [Rittergut – dobra rycerskie, majątki ziemskie w Niemczech; w Prusach dobra rycerskie pozostały niezależnymi jednostkami administracji komunalnej do r. 1929; nazwa „Rittergut” utrzymała się do r. 1945]

sygnatura:

Poczt828

zbiór I. Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content