Tczew. Widok na obecną ulicę Nad Wisłą (powódź 1924)

Tczew. Widok na obecną ulicę Nad Wisłą (powódź 1924)

Tczew. Widok na obecną ulicę Nad Wisłą (powódź 1924)

obiekty widoczne:

 • budynek przy ulicy Nad Wisłą 5 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: przełom lat 20. i 30. XX wieku)
 • budynek przy ulicy Nad Wisłą 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (dawny Inspektorat Budownictwa Wodnego; czas powstania obiektu: około 1915 roku; do około poł. XIX wieku w miejscu tym znajdował się zimowy port pontonowy)
 • most drogowy – widoczny w tle (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy – widoczny w tle (wybudowany w 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)

osoby powiązane (budowniczowie tczewskich mostów):

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

1924 [informacja o roku odręcznie zapisana na awersie i rewersie karty pocztowej]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna)

uwagi:

 • brak korespondencji na rewersie, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]
 • na awersie i rewersie odręcznie zapisany rok 1924

sygnatura:

Poczt854

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content