Tczew. Dawny Hotel Dworcowy u zbiegu obecnych ulic Tadeusza Kościuszki i Obrońców Westerplatte

Tczew. Dawny Hotel Dworcowy u zbiegu obecnych ulic Tadeusza Kościuszki i Obrońców Westerplatte

Tczew. Dawny Hotel Dworcowy u zbiegu obecnych ulic Tadeusza Kościuszki i Obrońców Westerplatte

obiekty widoczne:

  • fragment ulicy Tadeusza Kościuszki / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
  • fragment ulicy Obrońców Westerplatte / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
  • budynek przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 45 / Hotel Dworcowy przy daw. ulicy Dworcowej 16 / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku (czas powstania: około 1870; w okresie międzywojennym właścicielami budynku hotelowego byli Bracia Marks; w latach 20-30-tych XX wieku przebudowano wnętrza obiektu, rozbudowano kopułę doświetlającą klatkę schodową, wykonano dobudówkę w części południowej)
  • kamienica narożna przy ul. J. Słowackiego 1 / tak zwana „kamienica Bismarcka” (czas powstania: około 1897 roku; dawniej kamienica z popiersiem Ottona von Bismarcka i zawieszoną nad popiersiem tablicą o następującej treści: „Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt” – „My Niemcy boimy się Boga i (prócz Niego) niczego na świecie” / fragment przemówienia w Reichstagu z 6 lutego 1888 roku; por. pocztówka 606: https://skarbnica.tczew.pl/1732/tczew-widok-na-ulice-kosciuszki-fragment-ulicy-kardynala-stefana-wyszynskiego/)
  • kamienica przy ulicy T. Kościuszki 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 4 ćwierćwiecze XIX wieku)
  • słup ogłoszeniowy

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

  • Bracia Marks (w tym: Konrad Marks) – w okresie międzywojennym właściciele Hotelu Dworcowego przy daw. ulicy Dworcowej 16 / obecnie: ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 45
  • Feliks Sikora – hotelarz, dzierżawca tczewskiego Hotelu Dworcowego

datowanie:

1920-1939 [okres międzywojenny; por. polskie wydawnictwo LOT Tczew, nadruk w języku polskim na awersie karty pocztowej; nazwa „Hotel Dworcowy”- w odniesieniu do tczewskiego hotelu – pojawia się w jednym z artykułów zamieszczonych na łamach Gazety Sępoleńskiej nr 59 z 1938 roku; właścicielem obiektu był wówczas Feliks Sikora]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna) ; wyd. nakładem Wydawnictwa Księgarni Pocztowych LOT Tczew (z adnotacją: Przedruk wzbroniony)
  • na awersie nadruk w języku polskim: Tczew. Róg ul. Kościuszki

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt853

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content