Tczew. Panorama miasta. Widok zachodniego pobrzeża Wisły (niemieckojęzyczna nazwa Dirschau przekreślona, powyżej

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne:

Tczew. Dawna ulica Dworcowa, obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30-go Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30-go Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30-go Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30-go Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

Tczew. Nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego (rejon obecnej ulicy Księdza Ściegiennego) – widok

Tczew. Kaplica nieistniejącego współcześnie Szpitala św. Wincentego / niem. Dirschau. Kapelle des St.

Tczew. Nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego (rejon obecnej ulicy Księdza Ściegiennego) -widok na plac

Tczew. Dawna ulica Dworcowa / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – niem. Dirschau.

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne:

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Wnętrze dawnego dworca kolejowego obiekty

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. ulica Dworcowa) / niem.

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (rejon tak zwanego Przedmieścia Dworcowego, przed wybudowaniem linii kolejowej zwanego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa, obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30-go Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

Tczew. Widok na ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kościół farny / niem. Dirschau. Blick

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. ulica Dworcowa) obiekty widoczne:

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne:

25/26