Tczew. Dawny Hotel Dworcowy u zbiegu obecnych ulic Tadeusza Kościuszki i Obrońców Westerplatte

Tczew. Dawny Hotel Dworcowy u zbiegu obecnych ulic Tadeusza Kościuszki i Obrońców Westerplatte

Tczew. Dawny Hotel Dworcowy u zbiegu obecnych ulic Tadeusza Kościuszki i Obrońców Westerplatte

obiekty widoczne:

 • fragment ulicy Tadeusza Kościuszki / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • fragment ulicy Obrońców Westerplatte / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • budynek przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 45 / Hotel Dworcowy przy daw. ulicy Dworcowej 16 / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku (czas powstania obiektu: około 1870 roku; w okresie międzywojennym właścicielami budynku hotelowego byli Bracia Marks; w latach 20-30-tych XX wieku przebudowano wnętrza hotelu, rozbudowano kopułę doświetlającą klatkę schodową, wykonano dobudówkę w części południowej)
 • kamienica narożna przy ul. J. Słowackiego 1 / tak zwana „kamienica Bismarcka” – obiekt widoczny w tle (czas powstania: około 1897 roku; dawniej kamienica z popiersiem Ottona von Bismarcka i zawieszoną nad popiersiem tablicą o następującej treści: „Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt” – „My Niemcy boimy się Boga i (prócz Niego) niczego na świecie” / fragment przemówienia w Reichstagu z 6 lutego 1888 roku; por. pocztówka 606: https://skarbnica.tczew.pl/1732/tczew-widok-na-ulice-kosciuszki-fragment-ulicy-kardynala-stefana-wyszynskiego/)
 • kamienica przy ulicy T. Kościuszki 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 4 ćwierćwiecze XIX wieku)
 • słup ogłoszeniowy
 • oświetlenie uliczne

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Bracia Marks (w tym: Konrad Marks) – w okresie międzywojennym właściciele Hotelu Dworcowego przy daw. ulicy Dworcowej 16 / obecnie: ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 45
 • Feliks Sikora – hotelarz, dzierżawca tczewskiego Hotelu Dworcowego

datowanie:

1920-1934 [przed wysłaniem karty pocztowej; okres międzywojenny; por. nadruk w języku polskim na awersie karty pocztowej; nazwa „Hotel Dworcowy”- w odniesieniu do tczewskiego hotelu – pojawia się w jednym z artykułów zamieszczonych na łamach Gazety Sępoleńskiej nr 59 z 1938 roku; właścicielem / dzierżawcą obiektu był wówczas Feliks Sikora]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 14 czerwca 1935 roku (adresat: J. Bartuszewski, Wełniany Rynek – Bydgoszcz)

uwagi:

na odwrocie znaczek Poczta Polska oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Tczew z datą 14.06.1935

sygnatura:

Poczt200

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content