Tczew. Dawny dworzec kolejowy. Poczta. Widok na kościół podominikański

Tczew. Dawny dworzec kolejowy. Poczta. Widok na kościół podominikański

Tczew. Dawny dworzec kolejowy. Poczta. Widok na kościół podominikański / Dirschau. Post. Bahnhof

obiekty widoczne:

 • dworzec kolejowy, niem. Bahnhof (tczewski budynek dworcowy, znajdujący się pomiędzy dwiema liniami kolejowymi łączącymi Tczew z Gdańskiem i Tczew z Bydgoszczą wybudowany został w latach 1856-1857 według projektu Friedricha Augusta Stülera; obiekt wzniesiono w tym samym czasie co wieże i portale tczewskich mostów; dawny gmach dworca kolejowego zachwycił przebywającą w Tczewie, w sierpniu 1858 roku, Jadwigę Łuszczewską-Deotymę, w tekście wspomnieniowym zatytułowanym Wycieczka do Gdańska. Czczewo autorka „Panienki z okienka” pisała: Jest to prawdziwy wzór architektury dziewiętnastego wieku, utwór z samego żelaza i kryształu, najtrwalsze z najtrwalszych, połączenie dziwne a pociągające (…) Najpierw wchodzisz do sali z trzech stron wyłożonej zwierciadłami, z czwartej ogromna oszklona ściana przedziela ją od drugiej sali półkolistej; ta cała jest ulana ze szkła, oprawionego w sieć żelaznych słupów, wiotkich i powikłanych, jakby gałązki rozłożystych drzew. Kierunek budowy tak zwrócony, iż gdziekolwiek staniesz, na wskroś wszystkich ścian, jak jedno okno, widzisz cały most.)
 • gmach pocztowy / obecnie: Urząd Pocztowy nr 1 przy ul. J. Dąbrowskiego 7 (neogotycki budynek wzniesiony w roku 1905 według projektu architekta Karola Hempla)
 • Starostwo / obecnie: budynek Urzędu Miejskiego przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (obiekt wzniesiony na początku XX wieku – 1908 rok – w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego; budynek będący siedzibą tczewskiego starostwa wyodrębnionego w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza – widok z budynku przy ob. ul. Zamkowej 5 (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa
  z połowy wieku XIV)
 • kamienice przy obecnej ulicy Okrzei i Zamkowej
 • fragment obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego
 • kamienica przy obecnej ul. Wojska Polskiego 35 – obiekt widoczny
  w tle (projekt: 1892 rok) / współcześnie: Corner Bakery Piekarnia
  za rogiem

pozostałe obiekty widoczne:

 • dorożki / powozy konne

obiekty powiązane:

 • kamienica przy ul. Zamkowej 5 (budynek przy ul. Zamkowej wzniesiono w 1890 roku w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto
  i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa
 • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy obecnej ulicy Zamkowej 1-6
 • Karol Hempel – architekt / projektant

datowanie:

1909 [po wybudowaniu obiektu będącego współcześnie siedzibą Urzędu Miejskiego] – 1912 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna / z trzema widokami)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja
  w języku niemieckim (adresat nieczytelny)

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 15.10.1913

sygnatura:

Poczt553

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content