Tczew. Kościół podominikański / Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki

Tczew. Kościół podominikański / Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki

Tczew. Kościół podominikański / Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki – niem. Dirschau. Evangelische Kirche

obiekty widoczne:

 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) / obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • Wisła
 • fragment obecnej ulicy S. Okrzei (daw. kolejno: Forsterstrasse, Forstera, Langestrasse)
 • budynki przy obecnej ulicy Zamkowej (daw. Schlosstrasse)
 • budynki przy obecnej ulicy Mestwina (daw. Hintergasse, St. Georgen Hintere, St. Georgen Hintergasse)
 • budynek narożny przy obecnej ulicy Kościelnej 5 (daw. Kirchenstrasse) – na zdjęciu widoczny fragment budynku / prawy dolny róg kadru (czas powstania obiektu: I poł. XIX wieku, w latach 1877-1905 własność Josepha Richtera, w latach 1905-1921 własność Franza Schwartza)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 6 (budynek przy ul. Zamkowej wzniesiono w roku 1890 w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 8 (czas powstania obiektu: 4. ćwierćwiecze XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 9 (czas powstania obiektu: około 1900)

osoby powiązane:

 • Mestwin / Mszczuj, Mściwoj II – książę pomorski
 • Franz Schwarz – majster szewski, w latach 1905-1921 właściciel kamienicy przy ul. Kościelnej 5 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Joseph Richter – majster szewski, właściciel kamienicy przy ul. Kościelnej 5 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1-6

datowanie:

około 1901 [po wybudowaniu kamienicy przy ulicy Zamkowej 9]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. M.R.D. [M. Renner Dirschau]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt594

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content