Starogard Gdański. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim (ul. Generała Józefa Hallera 34)

Starogard Gdański. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim (ul. Generała Józefa Hallera 34)

Starogard Gdański. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim (ul. Generała Józefa Hallera 34)

obiekty widoczne:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim / tak zwany „Czerwony Ogólniak” [najstarsza, powstała w 1880 roku, szkoła średnia w Starogardzie Gdańskim; początki starogardzkiej placówki sięgają czasów zaboru pruskiego [w roku 1887 uczniowie po raz pierwszy przystąpili do egzaminu dojrzałości; część absolwentów zdecydowała się na wstąpienie w szeregi konspiracji filomackiej, która w roku 1919 liczyła 43 członków]; wiosną 1920 roku, wraz z odzyskaniem niepodległości, w szkole oficjalnie wprowadzono język ojczysty; w roku 1921, w rok po przyłączeniu Pomorza do Polski, z inicjatywy ówczesnego dyrektora J. Puppla, w Starogardzie powołana została do życia 1. szkolna drużyna harcerska im. Tadeusza Kościuszki; wkrótce, z uwagi na powiększającą się liczbę uczniów zamiejscowych, dyrekcja szkoły podjęła decyzję o budowie bursy gimnazjalnej [1928 – uroczyste otwarcie bursy z udziałem m.in. ówczesnego prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego]; w roku 1947 szkoła otrzymała imię Stanisława Staszica, zaś w zaledwie cztery lata później podzielona została na dwie odrębne placówki dydaktyczne: gimnazjum oraz liceum, w murach dawnej uczelni przy ulicy Świerczewskiego [obecnie Hallera] swoją siedzibę miała odtąd 11-letnia szkoła ogólnokształcąca TPD o charakterze świeckim, zaś dawna „Staszicówka” przeniesiona została do gmachu szkoły podstawowej przy ul. II Pułku Szwoleżerów; podział ten obowiązywał do roku 1962; po połączeniu obu placówek, szkole nadano funkcjonującą po dziś dzień nazwę: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim [od tego momentu starogardzkie LO ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy Generała Józefa Hallera 34 / daw. ul. Świerczewskiego]; w ramach ciekawostki warto dodać, że w murach obecnego „czerwonego ogólniaka”, tuż po zakończeniu II wojny światowej zorganizowano uczelnię muzyczną z klasą fortepianu, instrumentów smyczkowych oraz instrumentów dętych, na szkolnej scenie występowali gościnnie najwybitniejsi polscy artyści, pisarze oraz poeci, między innymi: Konstanty Ildefons Gałczyński, Antoni Gołubiew, Kazimiera Iłłakowiczówna, Maciej Damięcki, Konstanty Andrzej Kulka, Marek Perepeczko / za: http://www.lo.internetdsl.pl/?page_id=29

osoby powiązane:

 • dr Heinze – pierwszy dyrektor starogardzkiej szkoły średniej / obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • D. Burski – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim; inicjator założenia w starogardzkiej placówce uczelni muzycznej z klasą fortepianu, instrumentów smyczkowych oraz instrumentów dętych
 • mgr M. Michnowski – długoletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim
 • mgr Leszek Kubiak – w latach 2002-2012 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim
 • mgr Roman Klin – starogardzki nauczyciel, samorządowiec, fizyk, od 1988 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim [to właśnie Roman Klin przeprowadził szkołę przez trudny okres transformacji ustrojowej po 1989 roku, to również za jego kadencji przeprowadzona została reforma systemu oświaty 1999-2002]
 • mgr Wiesława Górska – obecna dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim

osoby widoczne:

 • przechodnie / mieszkańcy Starogardu
 • dziecko

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie (adresat: Jan Anhalt / Arhalt (?), Susz, ul. 15 grudnia 2)

uwagi:

 • na rewersie oderwany znaczek pocztowy
 • na rewersie pięć nieczytelnych stempli pocztowych
 • na odwrocie (w miejscu przeznaczonym na treść) nadruk: Przem. Dom. Urban Świdwie, powiat Sępólno Krajeńskie

sygnatura:

Poczt524

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content