Tczew. Promocja książki „Organizacje i stowarzyszenia kombatanckie w latach 1990- 2006” – zaproszenie

Tczew. Promocja książki „Organizacje i stowarzyszenia kombatanckie w latach 1990- 2006” – zaproszenie

wydarzenie:

Promocja książki „Organizacje i stowarzyszenia kombatanckie w latach 1990- 2006” [koncepcja i red. Mieczysław Chrzanowski; współpraca, korekta Renata Leczkowska; adres wydawniczy: Tczew, Kociewski Kantor Edytorski, 2006]

organizator:

Konwent Organizacji Kombatanckich Miasta i Powiatu Tczewskiego

miejsce spotkania:

Restauracja „Piaskowa” Tczew [ulica Piaskowa 3]

data / termin spotkania:

9 listopada [2006 roku] (godzina 17:00)

osoby powiązane:

  • Urszula Wierycho – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie (25.09.1996 – 30.04.2015)
  • Mieczysław Chrzanowski (zm. 2009) – przewodniczący Konwentu Organizacji Kombatanckich w Tczewie [jedna z osób, które przyczyniły się do zjednoczenia wszystkich tczewskich organizacji kombatanckich], pomysłodawca, a zarazem redaktor naczelny wydanej nakładem Kociewskiego Kantoru Edytorskiego publikacji „Organizacje i stowarzyszenia kombatanckie w latach 1990- 2006”
  • Renata Leczkowska – obecnie członek Zarządu ZM PKPS w Tczewie [Polski Komitet Pomocy Społecznej]

instytucje powiązane:

  • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – organizacja kombatancka o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszająca byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych oraz stalinowskich łagrów, a także obywateli polskich, walczących o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, jak również w podziemnych organizacjach ruchu oporu; ZKRPiBP rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku, jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 63314 członków (stan na 31.12.2018 r.), w tym 18644 członków zwyczajnych (weteranów – żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu); Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją pluralistyczną, skupiającą: 3913 żołnierzy Wojska Polskiego, 402 żołnierzy Września 1939 r., 303 żołnierzy służących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, 2433 żołnierzy Armii Krajowej, 1127 żołnierzy Batalionów Chłopskich, 625 żołnierzy Armii Ludowej – konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiej Partii Robotniczej, 171 Polaków wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej, 245 żołnierzy walczących w Polskich Oddziałach Samoobrony z południowo-wschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych Batalionów), 235 najmłodszych kombatantów – żołnierzy „Synów Pułku”, 5697 byłych więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych oraz 468 represjonowanych. Do Związku należy 3022 członków z innych środowisk (m.in. uczestników tajnego nauczania) / za: https://www.kombatantpolski.pl/pl/
  • Konwent Organizacji Kombatanckich Tczewa i Powiatu Tczewskiego / Konwent Organizacji Kombatanckich Miasta i Powiatu Tczewskiego [zarząd konwentu: przewodniczący – kpt. w st. spoczynku Edmund Pek, sekretarz – st. chor. sztab. Mieczysław Brykarczyk]; w skład konwentu wchodzą następujące organizacje oraz stowarzyszenia: Związek kombatantów RP i B.W.P. Koło w TczewieZwiązek Inwalidów Wojennych RP Oddział w TczewieZwiązek byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych O/Okręgowy w TczewieZwiązek Solidarności Polskich Kombatantów Koło w TczewieZwiązek Sybiraków Koło w TczewieKlub Żołnierzy Rezerwy L.O.K. w TczewieStowarzyszenie  Tczewskich  Saperów
  • Kociewski Kantor Edytorski – lokalna oficyna wydawnicza powstała w 1985 roku przy Tczewskim Centrum Kultury; od 1994 roku sekcja wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie [w 1998 roku na I Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu przyznano statuetkę Łukasza Opalińskiego za zajęcie II miejsca w prezentacji wydawnictw regionalnych w Staszowie, natomiast w 2000 roku, podczas I Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej oraz Wydawnictw Promocyjnych „Costerina 2000”, KKE zdobył III miejsce oraz wyróżnienie specjalne za wszechstronność oraz szatę edytorsko-graficzną prezentowanego dorobku; od 1986 roku nakładem KKE wydawany jest „Kociewski Magazyn Regionalny” – kwartalnik o tematyce społeczno-kulturalnej]

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

karta złożona o wymiarach 14,8 cm x 10,4 cm

hasła przedmiotowe:

dział ogólny, opracowania regionalne, organizacje kombatanckie, organizacje kombatanckie – od 1989 roku, Tczew – organizacje – od 1989 roku, Tczew – organizacje

uwagi:

do zaproszenia dołączono wykaz najważniejszych punktów programu (powitanie gości, słowo wstępne dotyczące promowanej publikacji, wystąpienia okolicznościowe, wręczenie odznaczeń, część artystyczna, poczęstunek)

sygnatura:

DZS14

numer skanu:

dzs_0014

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content