Starogard Gdański. Rynek. Budynek narożny przy ulicy Dworcowej (obecnie ul. Generała Józefa Hallera)

Tczew. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Urząd Miejski. Poczta. Fragment Placu Generała Józefa

Tczew. Wiatrak. Dawne łazienki miejski (Łazienki Schefflera). Urząd Miejski. Fabryka Sztuk z Muzeum

Tczew. Most drogowy. Most kolejowy. Gmach pocztowy. Siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Iława. Rynek / niem. Deutsch-Eylan. Der Markt obiekty widoczne: płyta rynku kamienice

Tczew. Dawna ulica Dworcowa, obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczewskie Zacisze / obszar przylegający do byłych terenów wojskowych, częściowo porośnięty lasem, miejsce

Tczew. Plac Wolności / współcześnie Plac Generała Józefa Hallera obiekty widoczne: kamienica

Tczew. Dawny dworzec kolejowy – elewacja frontowa budynku dworcowego / niem. Dirschau.

Tczew. Dawny dworzec kolejowy – elewacja frontowa obiekty widoczne: dworzec kolejowy, niem.

Tczew. Obecna ulica Obrońców Westerplatte (daw. Chausee Strasse, Friedrichstrasse) / niem. Dirschau.

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Obecna ulica Obrońców Westerplatte (daw. Chausee Strasse, Friedrichstrasse) / [niem. Dirschau. Friedrichstraße]

Tczew. Fragment obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego (daw. Poststrasse, Pocztowa, Marszałka Piłsudskiego, Adolf

Tczew. Widok na obecną ulicę A. Mickiewicza (zdjęcie wykonane o godz. 16:23) obiekty widoczne: kamienica

Tczew. Gmach pocztowy (współcześnie Urząd Pocztowy nr 1 przy obecnej ul. J. Dąbrowskiego 7)

Tczew. Plac Wolności (obecnie Plac Generała Józefa Hallera) – północna i wschodnia pierzeja

Tczew. Dawny dworzec kolejowy – elewacja frontowa budynku dworcowego obiekty widoczne: dworzec

Tczew. Mosty przez Wisłę i dawny dworzec / niem. Dirschau. Bahnhof und Weichselbrücken obiekty

Obecna ulica Obrońców Westerplatte (daw. Chausee Strasse, Friedrichstrasse) / [niem. Dirschau. Friedrichstraße]

Obecna ulica Obrońców Westerplatte (daw. Chausee Strasse, Friedrichstrasse) / niem. Dirschau. Friedrichstraße

25/33
Skip to content