Tczew. Dawny dworzec kolejowy. Poczta. Widok na kościół podominikański

Tczew. Obecna ulica Nad Wisłą. Widok na mosty wiślane. Starostwo / Dirschau. Weichselpartie. Kreishaus

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na daw. Przedmieściu Berlińskim). Obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim) -obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień) / niem.

Tczew. Starostwo / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim); obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego

35/35