Tczew. Fragment obecnej ulicy Krótkiej (daw. Berliner Strasse). Widok na obecny Plac Generała

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej obiekty widoczne:

Tczew. Widok na Plac Generała Józefa Hallera – pierzeja południowa. Fragment ulicy Podgórnej

Tczew. Widok na Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej / niem. Dirschau.

4/4