Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Kamienice staromiejskie – rejon obecnej ulicy Zamkowej

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Kamienice staromiejskie – rejon obecnej ulicy Zamkowej

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Kamienice staromiejskie – rejon obecnej ulicy Zamkowej

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 29 [zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją] – w kadrze widoczny dach budynku (rozwarstwienie stylowe: około 1900 roku)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica przy ulicy Zamkowej – lewa strona kadru
 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)

uwagi dotyczące obiektów:

 • brak w widoku tak zwanej szkoły Czerwonej / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)

datowanie:

około 1890 / brak w widoku szkoły czerwonej wybudowanej w roku 1891 [karta pocztowa wysłana w roku 1899 w czasach popularyzacji technik fotograficznych; w tym przypadku mamy jednak do czynienia ze starszym typem karty korespondencyjnej, tzw. pocztówką litograficzną – księżycową; pierwsze karty korespondencyjne z widokami pojawiły się około 1885 roku, przez kolejne dziesięć lat na kartach pocztowych królowały obrazy wykonane w technice litografii]

opis fizyczny:

 • pocztówka „księżycowa” / litograficzna (karta księżycowa / księżycówka – przyciemniany obraz imitujący widok nocny)
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 28 marca 1899 roku (adresat: Emil Becker)
 • karta pocztowa adresowana do Köln-Deutz / współcześnie: Kolonia – miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, stolica Rejencji Kolonia; Deutz, Köln-Deutz — dzielnica miasta Kolonia, w okręgu administracyjnym Innenstadt, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, na prawym brzegu Renu)
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

na rewersie fragment znaczka pocztowego oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne Dirschau [Tczew] z datą 28.03.[1899] i Köln-Deutz [Deutz – dzielnica miasta Kolonia] z datą 29.03.1899

sygnatura:

Poczt730

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content