Tczew. Plac Świętego Grzegorza. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki

Tczew. Plac Świętego Grzegorza. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki

Tczew. Plac Świętego Grzegorza. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki / niem. Dirschau. St. Georgenplatz mit evangelischer Kirche altstädt Knabenschule und Magistratsgebäude

obiekty widoczne:

 • Plac Św. Grzegorza / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (daw. Plac Komuny Paryskiej; w czasach protestantów również Plac Św. Jerzego)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) / obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • Szkoła Czerwona / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)

datowanie:

po 1891 [por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku / pierwsze karty korespondencyjne z widokami pojawiły się około 1885 roku, przez kolejne dziesięć lat na kartach pocztowych królowały obrazy wykonane w technice litografii]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (litograficzna); wyd. S. Jontofsohn, Dirschau [Tczew]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 20 czerwca 1915 roku (imię i nazwisko adresata nieczytelne)
 • karta pocztowa adresowana do Dornberg – Bielefeld / współcześnie Dornberg-Bielefeld – dzielnica znajdująca się na zachodzie niezależnego miasta Bielefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 20.06.1915
 • brak znaczka pocztowego
 • na rewersie odręczny dopisek: Feldpostkarte [poczta polowa]

sygnatura:

Poczt835

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content