Tczew. Bank Spółdzielczy. Ulica Niepodległości. Poczta. Biblioteka Miejska. Hotel Carina. Starostwo Powiatowe. Dawne Centrum Edukacji Dorosłych (obecnie siedziba Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1). Centrum Kultury i Sztuki

Tczew. Bank Spółdzielczy. Ulica Niepodległości. Poczta. Biblioteka Miejska. Hotel Carina. Starostwo Powiatowe. Dawne Centrum Edukacji Dorosłych (obecnie siedziba Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1). Centrum Kultury i Sztuki

Tczew. Bank Spółdzielczy. Ulica Niepodległości. Poczta. Biblioteka Miejska. Hotel Carina. Starostwo Powiatowe. Dawne Centrum Edukacji Dorosłych (obecnie siedziba Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1). Centrum Kultury i Sztuki

obiekty widoczne:

 • budynek przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1 (czas powstania obiektu: 1914 rok; od stycznia 1953 roku siedziba tczewskiego Żłobka Muszelka – na podstawie kroniki przedszkola znajdującej się w zbiorach Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie; obecnie siedziba Banku Spółdzielczego)
 • gmach pocztowy / Urząd Pocztowy nr 1 przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 7 (neogotycki budynek pocztowy, wyposażony w nowoczesną centralę telefoniczną, wzniesiono w roku 1905 według projektu architekta Karola Hempla)
 • tczewska siedziba TP S.A. / Biuro Obsługi Klientów przy ul. Obrońców Westerplatte 1
 • Hotel „Malinowo” / współcześnie Hotel „Carina przy alei Solidarności 19 – jedyny wciąż działający obiekt należący do dawnego kombinatu „Malinowo” [budynek hotelowy, posiadający pierwotnie 100 miejsce noclegowych, oddany został do użytku w roku 1975]; pomysłodawcą nazwy „Carina” był ówczesny dyrektor Kombinatu Ogrodniczego „Malinowo” – p. Skorożyński / za: https://dawnytczew.pl/forum/viewtopic.php?p=58333#p58333
 • siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6: czytelnia popularnonaukowa, czytelnia internetowa, sekretariat, dyrekcja (czas powstania obiektu: 1847 rok; rozbudowa: 1878 rok; pierwotnie budynek dawnego sądu grodzkiego; w okresie II wojny światowej Amtsgericht – niemiecki Sąd Rejonowy)
 • budynek dawnego Kaiserin Auguste Victoria Schule / w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych / obecnie siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (czas powstania obiektu: 1891 rok; jeszcze przed końcem XIX wieku na podwórzu szkolnym wybudowano wolno stojącą salę gimnastyczną, zaś w roku 1911 wykonano dobudówkę od strony obecnej ulicy Ogrodowej; w roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie; po reformie oświatowej 1934 roku, ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim (kończącym się małą maturą) oraz dwuletnim liceum; od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne)
 • dawne łazienki miejskie / Łazienki Schefflera – obiekt zlokalizowany przy ulicy Łaziennej 14 [łazienki miejskie powstały z prywatnych środków radcy sanitarnego Hermanna Schefflera, wieloletniego lekarza tczewskich kolejarzy; obiekt wznoszony w latach 1911-1912/13 wyposażony był m.in. w poczekalnię, łazienki lecznicze, łazienki pierwszej klasy, łazienki drugiej klasy; czasowo w budynku przy ulicy Łaziennej 14 swoją siedzibę miały kolejno: Łaźnia MiejskaP.C.K.przychodnia międzyzakładowa oraz starostwo powiatowe, obecnie mieszczą się tu kancelarie prawne / notariusz / biuro obrotu nieruchomościami)
 • Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 / dawna Hala Miejska (obiekt wzniesiono w roku 1910 na obszarze dawnej strzelnicy i zasypanej fosy miejskiej oraz na terenie należącym do oberżysty Michała Lindemanna; w budynku mieściły się: kasyno z restauracją, salon bilardowy, kręgielnia, mniejsza sala restauracyjna / tzw. sala czerwonaduża sala restauracyjno-koncertowa [reprezentacyjna sala tczewskiej Hali Miejskiej mogąca pomieścić jednocześnie około 1500 osób; wymiary: wys. 11 metrów, powierzchnia 526 metrów kwadratowych; za: J. Golicki, „Album tczewski. Fotografie do 1945 roku. Tom 5; sala uchodząca za najpiękniejszą w północnej części Pomorza / za: Edmund Raduński, Zarys dziejów miasta Tczewa]; od roku 1948 w budynku przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, z inicjatywy Centralnej Rady Związków Zawodowych, zaczął działać Miejski Dom Kultury Robotniczej, nazwany później Domem Kultury Kolejarza / por. informacje zawarte w treści sprawozdania prezentowanego podczas konferencji PPR w listopadzie 1948 roku: W stadium organizacyjnym znajduje się Miejski Dom Kultury Robotniczej, przedwojenna tzw. Hala Miejska, która w okresie przedwojennym była siedziba i krzewicielką kultury niemieckiej, później zaś miejscem rozrywkowym dla bogatego mieszczaństwa tczewskiegoDom Kultury Kolejarza istniał do roku 1995)
 • Zespół Opiekuńczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Niepodległości 10
 • budynek przy ulicy Łaziennej 12 / współcześnie siedziba Banku Millenium (czas powstania obiektu: 1909 rok; kamienica będąca własnością W. Klinka; 1910-1920 – rozbudowa obiektu w kierunku wschodnim; w okresie międzywojennym siedziba tczewskiego oddziału Banku Polskiego podlegającego Naczelnej Dyrekcji Banku Polskiego w Warszawie (firmanci: Bogusław Handtke, Józef Szwestka); w roku 1924 w kamienicy przy ulicy Łaziennej 12 mieszkali bądź prowadzili działalność: Władysław Kozatkiewicz – zastępca dyrektora Banku Polskiego, Jan Musielak – woźny, Kazimierz Szymoński – dyrektor Banku Polskiego / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • budynek przy ulicy Łaziennej 5 / współcześnie siedziba Forum Inicjatyw Społecznych – placówki działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (czas powstania obiektu: około 1900 roku; daw. siedziba klubu międzyspółdzielnianego „Starówka” – parter)
 • kamienica narożna przy ulicy Kościuszki 1 (czas powstania obiektu: około 1890 roku; w latach 1929-1939 na parterze budynku mieścił się sklep papierniczy Ignacego Fortuny oraz Drukarnia Pośpieszna i Wytwórnia Stempli Ignacego Fortuny; po zakończeniu II wojny światowej Fortunowie powrócili do Tczewa, gdzie reaktywowali rodzinny interes)
 • budynek przy ulicy Kościuszki 2 – siedziba Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie (w kadrze widoczny fragment obiektu; daw. dwie wypożyczalnie biblioteczne: Filia nr 8 – Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Filia nr 5 – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży)

instytucje / placówki powiązane:

 • Żłobek Muszelka – tczewska placówka opiekuńczo-wychowawcza powołana została do życia w 1950 roku; pierwotnie żłobek Muszelka mieścił się w budynku przy ulicy Paderewskiego 11; pierwszym kierownikiem ośrodka była Jadwiga Puchowska; w roku 1953 żłobek przeniesiono do budynku przy ulicy Paderewskiego 1 (obecnie siedziba Banku Spółdzielczego); w roku 1955 nowym kierownikiem placówki została Zenobia Alina Dolina.
 • Bank Ludowy (protoplasta Banku Spółdzielczego w Tczewie) – pomysłodawcą i inicjatorem powołania tczewskiej instytucji finansowej był ks. Alfons Mańkowski, w skład zarządu weszli późniejsi przedstawiciele władz miejskich: Maksymilian Arczyński  – pierwszy polski starosta tczewski, Władysław Orcholski  – pierwszy polski burmistrz Tczewa, Stefan Wojczyński – burmistrz Tczewa w latach 1922-35; po przyłączeniu Tczewa do Polski Bank Ludowy systematycznie rozwijał swoją działalność, zyskując zaufanie mieszkańców miasta i okolic; pod koniec lat 30. XX wieku bank obracał kapitałem przekraczającym 5 milionów złotych; 13 maja 1973 roku podjęto uchwałę o zmianie nazwy Spółdzielczego Banku Ludowego na Bank Spółdzielczy w Tczewie; od 1993 roku tczewski Bank Spółdzielczy ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy I. Paderewskiego 1

zakłady powiązane:

 • Kombinat Owocowo-Warzywny Malinowo / Kombinat Ogrodniczy Malinowo – tczewski rozbudowany zespół szklarniowy powstał w latach 1954-1955; był największym tego rodzaju przedsiębiorstwem na terenie dawnego województwa gdańskiego; o Kombinacie Malinowo pisano między innymi na kartach broszury wydanej z okazji 700-lecia miasta TczewaLatem 1954 roku na równinnym terenie za dworcem wszczął się wielki ruch. Zaczęto zwozić materiały i stawiać pierwsze obiekty. Wśród budulca dominowało szkło, z którego budowano to, co jest tu teraz najważniejsze – szklarnie. Tczewianie z dużym zainteresowaniem śledzili powstawanie wielkiego, a dziś już sławnego, kombinatu ogrodniczego na Malinowie. Kombinat liczy teraz 36 ogromnych szklarni, o łącznej powierzchni 1,5 ha. Oprócz tego pod inspektami i zw. belgijkami znajduje się dalsze 0,5 hektara. Z 22 hektarów, znajdujących się łącznie pod uprawą warzyw, uzyskuje się rocznie kilkaset ton kapusty, marchwi, kalafiorów, ogórków, pietruszki i innych warzyw. Tczewskiemu kombinatowi ogrodniczemu poświęcony był również jeden z artykułów opublikowany na łamach Dziennika Bałtyckiego z 3 lutego 1977 roku [chodzi o artykuł zatytułowany „Nowalijki do sklepów. Kwiaty dla Ew. Malinowskie oferty”]: Przywykliśmy, że każdego roku o tej porze w sklepach Trójmiasta pojawia się już sporo nowalijek, a zwłaszcza zielonej pietruszki, szczypiorku czy zielonej cebulki i kopru. (…) Główny producent tych nowalijek – kombinat ogrodniczy w Malinowie – dysponuje aktualnie sporymi ilościami pietruszki, szczypiorku i zielonej cebulki. – W tej chwili mogę to śmiało powiedzieć – informuje nas zastępca dyrektora kombinatu p. Parys Raftopulos – mamy poważny nadmiar szczypioru. Nadmiar z tego względu, że trójmiejski handel nie odbiera jakoś tego zielonego towaru. Na odbiorców czeka więc w sumie około 6 ton szczypioru i zielonej cebulki. Natychmiastowy odbiór tych nowalijek jest sprawą bardzo istotną, gdyż w szklarniach rosną następne partie cebulki, które za dwa, trzy tygodnie również powinny znaleźć się w sprzedaży. Z tego wniosek, że trójmiejscy zaopatrzeniowcy (…) są w zbyt luźnym kontakcie z „Malinowem”. Mniej więcej za miesiąc „Malinowo” rozpocznie na szeroką skalę sprzedaż zielonej sałaty, która powoli dojrzewa w olbrzymich szklarniach. (…) Wkrótce, to znaczy także w marcu, powinny również dojrzeć rzodkiewki, posiane między innymi z myślą o trójmiejskich „Delikatesach”, które są bodaj największym odbiorcą tych nowalijek. Obecnie trwa w malinowskim kombinacie sadzenie pomidorów na około 8 hektarach. Prace te powinny być zakończone najpóźniej do końca bieżącego miesiąca. (…) Co jeszcze „Malinowo” obiecuje w najbliższych tygodniach mieszkańcom Trójmiasta? – Mnóstwo, mnóstwo przepięknych kwiatów – zapewnia nas p. Parys Raftopulos – I to kwiatów naprawdę pięknych, wyhodowanych specjalnie dla Ew. Nasze panie mogą być pewne, że w dniu ich święta, a więc 8 marca nie zabraknie dla żadnej z nich wspaniałego kwiatka. Bo hodujemy rzeczywiście wspaniałe tulipany, hiacynty, żonkile, krokusy, gerbery i oczywiście goździki i róże. Malinowski kombinat słynie także z pięknych kwiatów dekoracyjnych hodowanych już jednak jako produkcja uboczna. Udają się tu wspaniale rododendrony, fikusy i wiele innych oryginalnych gatunków. Warto je, naprawdę, jeśli nie kupić, to przynajmniej zobaczyć. W maju 1960 roku do tczewskiego przedsiębiorstwa ogrodniczego „Malinowo” przybyła delegacja chińska pod przewodnictwem zastępcy członka Biura Politycznego KC KPCh oraz wicepremiera ChRL Po I-PO; w roku 1975 ukończono budowę szklarni typu bułgarskiego o łącznej powierzchni 11 hektarów, umożliwiło to zwiększenie produkcji nowalijek (głównie ogórków i pomidorów) o kolejnej 950 ton rocznie; w szczytowym okresie swojej działalności kombinat Malinowo zatrudniał łącznie około 1200 osób; obok kilkuset hektarów gruntu (ponad 480 hektarów powierzchni uprawnych, w tym 25 hektarów powierzchni oszklonych) tczewskie przedsiębiorstwo dysponowało również ogólnodostępnym hotelem z pokaźną liczbą miejsc noclegowych [chodzi o dzisiejszy hotel „Carina” oddany do użytku w 1975 roku; w tym samym roku udostępniono także budynek biurowy z 23 pomieszczeniami oraz częścią gastronomiczną mogącą pomieścić jednorazowo 340 osób]; kombinat upadł w latach 90-tych XX wiekuczęść obiektów rozebrano, w dawnej przychodni przyzakładowej połączonej z laboratorium swoją siedzibę ma obecnie tczewski Urząd Pracy.

osoby powiązane:

 • Jadwiga Puchowska – pierwszy kierownik tczewskiego Żłobka Muszelka (1950-1955)
 • Zenobia Alina Dolina – od roku 1955 kierownik tczewskiego Żłobka Muszelka (ośrodek mieścił się wówczas w budynku przy ulicy I. Paderewskiego 1)
 • Maksymilian Arczyński  – pierwszy polski starosta tczewski
 • Władysław Orcholski  – pierwszy polski burmistrz Tczewa
 • Stefan Wojczyński – burmistrz Tczewa w latach 1922-35
 • ks. Alfons Mańkowski – pomysłodawca i inicjator powołania tczewskiego Banku Ludowego
 • p. Skorożyński [imię nieznane] – dyrektor Kombinatu Ogrodniczego „Malinowo”
 • Parys Raftopulos – zastępca dyrektora Kombinatu Ogrodniczego „Malinowo”
 • dr Hermann Scheffler – radca sanitarny, wieloletni lekarz tczewskich kolejarzy, twórca Łazienek Miejskich
 • W. Klink – właściciel budynku przy ulicy Łaziennej 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Władysław Kozatkiewicz – zastępca dyrektora Banku Polskiego
 • Kazimierz Szymoński – dyrektor Banku Polskiego
 • Ignacy Fortuna – kupiec, wydawca „Głosu Porannego”, właściciel Drukarni Pośpiesznej, fundator figury Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (obecne osiedle Staszica)

datowanie:

1989-1995

opis fizyczny:

pocztówka barwna (fotograficzna / z dziewięcioma widokami); fot. S. Zaczyński; wyd. Działalność Wydawnicza Zbigniew Gabryszak Tczew

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt462

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content