Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. ulica Dworcowa) obiekty widoczne:

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera [daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac

Tczew. Widok ogólny. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler

Tczew. Wnętrze Hotelu Kronprinz [Hotel „Następca Tronu”]. Bufet. Rejon obecnej ul. J. Dąbrowskiego

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment Parku im. Mikołaja Kopernika / niem. Dirschau

Gorzędziej (niem. Gerdin). Pobrzeże Wisły obiekty widoczne: flaga Cesarstwa Niemieckiego / Rzeszy

Tczew. Budynek obecnego Zespołu Szkół Technicznych im. kmdr. Antoniego Garnuszewskiego (dzisiejsza ulica Parkowa

Tczew. Budynek obecnego Zespołu Szkół Technicznych im. kmdr. Antoniego Garnuszewskiego (dzisiejsza ulica Parkowa

Herb Tczewa / Wizerunek tczewskiego Gryfa obiekty widoczne: tczewski gryf (elementy charakterystyczne:

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na daw. Przedmieściu Berlińskim). Obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim) -obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły – widok z mostu drogowego

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne:

Tczew. Most drogowy. Portal mostu drogowego (kratowniczego) / niem. Dirschau. Brückenperspektive obiekty

Tczew. Port morski (w budowie). Tczewski port przeładunkowy. Stanowiska do załadunku węgla obiekty widoczne:

Tczew. Nabrzeże wiślane / przystań rybacka (rejs wycieczkowy w kierunku Gorzędzieja) – niem.

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

875/901
Skip to content