Tczew. Mosty przez Wisłę. Portal zachodni – portal mostu kratowniczego / drogowego obiekty

Tczew. Zniszczone mosty przez Wisłę. Odbudowa tczewskich mostów jesienią 1939 roku. Rozpoczęcie budowy

Tczew. Mosty Tczewskie. Zniszczone Mosty Tczewskie / niem. Dirschau. Die gesprengte Brücke

Tczew. Lodołamacze na Wiśle / niem. Eisbrecher auf der Weichsel obiekty widoczne: Wisła

Tczew. Brzeg wiślany. Regulacja Wisły – widok z mostu kolejowego (tereny nadwiślańskie w rejonie

Tczew. Dawne portale Mostów Tczewskich. Most drogowy. Most kolejowy obiekty widoczne: most

Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I / niem. Dirschau. Kaiser Wilhelm Denkmal

Tczew. Dawne portale Mostów Tczewskich. Most drogowy. Most kolejowy / niem. Dirschau.

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień) / niem.

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30-go Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

Tczew. Dawna Hala Miejska – obecnie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana

Tczew. Starostwo / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Tczew. Panorama miasta – widok z mostu drogowego obiekty widoczne: Wisła Kościół Rzymskokatolicki

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim); obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie: 1-go Maja) / niem. Dirschau. Bahnhofstraße obiekty

Tczew. Port Zarządu Dróg Wodnych na Wiśle obiekty widoczne: Wisła jednostki pływające (łodzie,

Tczew. Panorama miasta

900/901