Tczew. Mosty przez Wisłę. Portal zachodni – portal mostu kratowniczego / drogowego obiekty

Tczew. Zniszczone mosty przez Wisłę. Odbudowa tczewskich mostów jesienią 1939 roku. Rozpoczęcie budowy

Tczew. Mosty Tczewskie. Zniszczone Mosty Tczewskie / niem. Dirschau. Die gesprengte Brücke

Tczew. Brzeg wiślany. Regulacja Wisły – widok z mostu kolejowego (tereny nadwiślańskie w rejonie

Tczew. Dawne portale Mostów Tczewskich. Most drogowy. Most kolejowy obiekty widoczne: most

Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I / niem. Dirschau. Kaiser Wilhelm Denkmal

Tczew. Dawne portale Mostów Tczewskich. Most drogowy. Most kolejowy / niem. Dirschau.

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30-go Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

Tczew. Starostwo / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego

Tczew. Port Zarządu Dróg Wodnych na Wiśle obiekty widoczne: Wisła jednostki pływające (łodzie,

Tczew. Panorama miasta

489/489