Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera / dawny rynek staromiejski – widok z lotu ptaka (zdjęcie wykonane prawdopodobnie z wieży kościoła podominikańskiego / Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Stanisława Kostki)

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera / dawny rynek staromiejski – widok z lotu ptaka (zdjęcie wykonane prawdopodobnie z wieży kościoła podominikańskiego / Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Stanisława Kostki)

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera / dawny rynek staromiejski – widok z lotu ptaka (zdjęcie wykonane prawdopodobnie z wieży kościoła podominikańskiego / Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Stanisława Kostki) – niem. Dirschau. Blick auf Dirschau aus der Vogelperspektive

obiekty widoczne:

 • ratusz staromiejski (obiekt będący siedzibą władz miejskich; 18 maja 1916 roku w rejonie tczewskiego rynku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami mieszkalno-usługowymi o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32)
 • kamienice przy Placu Generała Józefa Hallera nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – w kadrze widoczne dachy obiektów
 • kamienice przy Placu Generała Józefa Hallera nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 – w kadrze widoczne dachy obiektów
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (czas powstania obiektu: I połowa XIX wieku; 1891 rok – przebudowa fasady południowej; kolejni właściciele począwszy od roku 1882: Emil Priebe, Otto Schwanke, Robert Baniecki, Wolfgang Ziemens)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (czas powstania obiektu: XIX wiek; kamienica odbudowana po pożarze pierzei rynku w lipcu 1900 roku; w latach 1865-1907 własność kupca Juliusa Wagnera; w roku 1912 obiekt przebudowany dla rodziny Goldsteinów, w latach 1922-1936 własność kupca Stanisława Pancierzyńskiego, w latach 1936-1939 własność kupca Franciszka Malewskiego)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (kamienica w stylu eklektycznym ze zdobieniami barokowymi wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku, w latach 1900-1908 własność kupca Adalberta Redlingera, kolejni właściciele: Sally Brenner, Władysław Teodorczyk)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (po pożarze w lipcu 1900 roku gruntowna przebudowa i rozbudowa kamienicy, w latach 1897-1920 własność kupca Sallego Brennera, w latach 1920-1939 własność kupca Władysława Maciejewskiego)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 17 z attyką zwieńczoną wieżyczką (kamienica w stylu eklektycznym ze zdobieniami barokowymi, wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku, 1909 rok – przebudowa elewacji frontowej, kolejni właściciele począwszy od roku 1900: Eduard Sonnert, Julia Leyde z domu Blum, Artur Leyde, Bernard Brzozowski; na początku XX wieku w budynku mieścił się Hotel Cesarski (Kaiserhof)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 18 [daw. Markt 18] / kamienica narożna (kamienica wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku; 1901 rok – budowa nowych okien wystawowych od strony rynku, w latach 1854-1899 własność wdowy Amalii Dahmer)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica o numerze 19 (około 1924 roku w staromiejskim budynku mieścił się między innymi skład obuwia Franciszka Szykowskiego oraz mleczarnia Augustyna Sakersdorffa)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 20 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (czas powstania obiektu: około 1880 roku, przebud. w 1896 roku; w latach 1900-1918 własność Richarda Konopackiego / Konopatzkiego)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (czas powstania obiektu: I poł. XIX wieku, około 1902 roku – przebudowa poddasza wraz z podwyższeniem elewacji frontowej, w latach 1885-1902 własność piwowara Hermanna Dargela, w latach 1902-1911 własność kupca Arthura Claessena)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 22 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (przebudowa: 1894 rok – nadbudowanie drugiego piętra, nadanie elewacji frontowej cech stylu klasycystycznego, zmiany w układzie parteru i pierwszego piętra; w latach 1894-1906 własność kupca Gustawa Brauna, w latach 1912-1919 własność kupca Waltera Kranza; w latach 1919-1939 (?) na parterze sklep rzeźnicki F. Schunemanna )
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 23 – kamienica będąca w trakcie remontu / przebudowy (kamienica secesyjna wzniesiona około 1900 roku; por. projekt fasady przedniej z 1893 roku [źródło: Studium Historyczno-Urbanistyczne. Zespół staromiejski kwartał H, s. 37]; w roku 1905 w miejscu dotychczasowej kamienicy numer 23 wybudowano nowy obiekt o piętro wyższy od poprzedniego budynku mieszkalnego; kamienica należąca do Heinricha Kelcha i spadkobierców – właścicieli tczewskiej Fabryki Wyrobów Metalowych)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / najstarsza tczewska apteka (czas powstania: II połowa XIX wieku – współczesna bryła budynku; kolejni właściciele począwszy od roku 1851: Moritz Kabus, Emil Luedecke, Hermann Niemeyer, Oskar Robert Mensing, Hermann Feldner, Richard Hoosmann, Welter Hoosmann)
 • [nieistniejąca współcześnie kamienica opatrzona szyldem Marie Dorsch – obiekt spłonął w maju 1916 roku]
 • nieistniejąca współcześnie kamienica opatrzona szyldem Walther Krah – Buch und Musikalienhandlung [księgarnia i sklep muzyczny] – obiekt spłonął w maju 1916 roku
 • nieistniejąca współcześnie kamienica opatrzona szyldem C. Goldstein – obiekt spłonął w maju 1916 roku
 • kamienice przy obecnej ulicy Krótkiej – widoczne w tle
 • komin fabryczny – widoczny w tle (prawdopodobnie Fabryka Wyrobów Metalowych Kelcha / obecnie Fabryka Sztuk)
 • szyld / napis na ścianie kamienicy numer 6 (niem. Berliner Warenhaus S. Jontofsohn – [gegründet 1897]; w kadrze widoczna elewacja boczna obiektu znajdująca się w rejonie ulicy Kościelnej / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem; czas powstania kamienicy: około 1899, po 1907 roku gruntowna przebudowa budynku głównego i zaplecza, obiekt zbudowany dla kupca S. Jontofsohna, około roku 1916 działkę określono jako zabudowana działka przy ulicy Kościelnej 6/7 i Rynek 6)

obiekty powiązane:

 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • Fabryka Wyrobów Metalowych E. Kelcha; w okresie międzywojennym Wytwórnia Wyrobów Metalowych Towarzystwa Akcyjnego „ARKONA” / obecnie Fabryka Sztuk z Muzeum Wisły przy ul. 30 Stycznia 4 (czas powstania obiektu: 1883/1884 rok; począwszy od roku 1939 w budynku mieściły się kolejno: obóz przejściowy, Gerätebau Dirschau E. Schmidt GmBh Gerätebau [zakład produkcyjny – budowa urządzeń], Pomorska Fabryka Gazomierzy, Zakład Sprzętu Gospodarstwa Domowego Predom-Metrix, Muzeum Wisły. Oddział Narodowego Muzeum Morskiego)

osoby powiązane:

 • Emil Priebe – kupiec, w latach 1882-1907 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 (zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem); radny miejski ur. 18 stycznia 1853 roku, członek loży „Friedrich zum unausloeschlichen Gedaechtniss” (funkcja: II Gospodarz, Skarbnik)
 • Otto Schwanke – kupiec, w latach 1907-1920 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Robert Baniecki – kupiec, w latach 1920-1943 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Wolfgang Ziemens – kupiec, w latach 1943-1945 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Franciszek Malewski – kupiec z Pelplina, w latach 1936-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Stanisław Pancierzyński – kupiec, w latach 1922-1936 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Simon Goldstein – kupiec, w latach 1907-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Adalbert Redlinger – kupiec, w latach 1900-1908 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Sally Brenner – kupiec, w latach 1916-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15; w latach 1897-1920 właściciel kamienicy przy ob. Placu Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Teodorczyk – kupiec, urzędnik kolejowy z Gdańska, w latach 1922-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Maciejewski – kupiec, w latach 1920-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Bernard Brzozowski – mistrz szewski, w latach 1922-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Julia Leyde – w latach 1920-1922 właścicielka kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Artur Leyde – w latach 1920-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Eduard Sonnert – mistrz malarski, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17/ zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Amalia Dahmer – w latach 1854-1899 właścicielka kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 18/ zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Franciszek Szykowski – kupiec / właściciel składu obuwia
 • Augustyn Sakersdorff – mleczarz
 • Richard Konopatzki / Ryszard Konopacki – kupiec, w latach 1900-1918 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 20 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Hermann Dargel – piwowar, w latach 1885-1902 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Arthur Claessen – kupiec, w latach 1902-1911 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Gustaw Braun – w latach 1894-1906 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 22 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Heinrich Kelch – majster blacharski, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 23 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Moritz Kabus – aptekarz, w latach 1851-1862 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Emil Luedecke – aptekarz, w latach 1862-1875 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Hermann Niemeyer – kupiec, w latach 1875-1879 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Oskar Robert Mensing – kupiec, w latach 1879-1897 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Hermann Feldner – aptekarz, w latach 1897-1900 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Richard Hoosmann – aptekarz, w latach 1900-1919 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Walter Hoosmann – aptekarz, w latach 1919-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Marie Dorsch – właścicielka (?) domu przy ul. Podmurnej 14 – wówczas Grosse Mauerstraße 14
 • C. Goldstein – kupiec
 • Walther Krah – kupiec, wydawca, właściciel księgarni i sklepu muzycznego
 • Max Flier – architekt odpowiedzialny za projekt rozbudowy kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 16
 • Sally Jontofsohn – kupiec, właściciel domu towarowego Berliner Warenhaus, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Walter Kranz – kupiec, w latach 1912-1919 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 22 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • F. Schunemann – rzeźnik

datowanie:

około 1904 [patrz kamienica przy obecnym Placu Hallera 23 będąca w trakcie remontu / przebudowy; w roku 1905 zbudowano nową kamienicę o piętro wyższą od poprzedniej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Reinicke & Rubin, Magdeburg 1906
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na luty 1906 roku / data dzienna nieczytelna (adresat: Eugen Lange)
 • karta pocztowa adresowana do Neustadt in Westpreußen, Collegium Leoninum / współcześnie: Wejherowo [w latach 70-tych XIX wieku w Wejherowie wzniesiono budynek klasztorny wraz z kaplicą OO. Franciszkanów, na początku XX wieku w budynku klasztornym zorganizowano internat dla przyszłych księży oraz Małe Seminarium Duchowne, na patrona obrano świętego Leona Wielkiego a całości zabudowań nazwano nazwę Collegium Leoninum]

uwagi:

 • na rewersie fragment stempla pocztowego (brak nazwy miejscowej i daty)
 • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt736

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content