Tczew. Urząd Miejski. Poczta. Plac Generała Józefa Hallera. Kamienice rynkowe. Fragment ulicy

Tczew. Stare Miasto. Poczta. Kamienice przy Placu Generała Józefa Hallera – karta

Tczew. Wieża ciśnień. Plac Generała Józefa Hallera. Kaplica ewangelicko-augsburska. Kamienica przy ulicy

Tczew. Fragment obecnej ulicy Krótkiej (daw. Berliner Strasse). Widok na obecny Plac Generała

Tczew. Rynek z widokiem na Hotel Cesarski (południowa pierzeja rynku). Współcześnie Plac Generała Józefa

Tczew. Widok na Plac Generała Józefa Hallera – pierzeja południowa. Fragment ulicy Podgórnej

Tczew. Widok na obecną ulicę Krótką (daw. Berliner Strasse). Fragment obecnego Placu Generała

Tczew. Kamienice staromiejskie (obecny Plac Generała Józefa Hallera) – pierzeja południowa /

Tczew. Fragment obecnej ulicy Krótkiej (daw. Berliner Strasse). Widok na obecny Plac Generała

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera (numery od 13 do 18) / zgodnie z obowiązującym współcześnie

Tczew. Widok na ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego obiekty widoczne: kamienica przy ulicy Kardynała

23/23