Tczew. Fragment obecnej ulicy Krótkiej (daw. Berliner Strasse). Widok na obecny Plac Generała

Tczew. Rynek staromiejski. Współcześnie Plac Generała Józefa Hallera obiekty widoczne: kamienica narożna

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler

Tczew. Widok na Plac Generała Józefa Hallera – pierzeja południowa. Fragment ulicy Podgórnej

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler

Tczew. Widok na obecną ulicę Krótką (daw. Berliner Strasse). Fragment obecnego Placu Generała

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera – fragment pierzei zachodniej. Fragment

Tczew. Kamienice staromiejskie (obecny Plac Generała Józefa Hallera) – pierzeja południowa /

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności) obiekty widoczne: Kościół

Tczew. Widok na ulicę Adama Mickiewicza. Fragment Placu Generała Józefa Hallera / niem.

25/31