Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera – fragment pierzei zachodniej. Fragment obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera – fragment pierzei zachodniej. Fragment obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera – fragment pierzei zachodniej. Fragment obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Eine Marktscene

obiekty widoczne:

 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 1 / daw. Markt 1 (narożna kamienica rynkowa; czas powstania: 1 połowa XIX wieku; w latach 1891-1939 właścicielem obiektu był kupiec Joseph Sternberg; w okresie międzywojennym na parterze kamienicy mieścił się m.in. sklep z cygarami, papierosami i tytoniem, wł. Marian Wyszyński oraz sklep „Merkur” [sprzęty kuchenne]; za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 r.)
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kamienica narożna przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 4. ćwierćwiecze XIX wieku; w latach 1878-1890 obiekt będący własnością Josepha Carrsohna; w latach 1890-1906 obiekt będący własnością kupca Juliusa Levita; charakterystyczne elementy: boniowana / zdobiona elewacja w obrębie parteru, fryzy, gzymsy, żeliwna balustrada balkonu)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 21 – w kadrze widoczny fragment budynku (czas powstania obiektu: I poł. XIX wieku, około 1902 roku – przebudowa poddasza wraz z podwyższeniem elewacji frontowej, w latach 1885-1902 własność piwowara Hermanna Dargela, w latach 1902-1911 własność kupca Arthura Claessena)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 22 opatrzona szyldem „Carl Israelski” (przebudowa: 1894 rok – nadbudowanie drugiego piętra, nadanie elewacji frontowej cech stylu klasycystycznego, zmiany w układzie parteru i pierwszego piętra; w latach 1894-1906 własność kupca Gustawa Brauna)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 23 z nieczytelnym szyldem (kamienica secesyjna wzniesiona około 1900 roku; por. projekt fasady przedniej z 1893 roku [źródło: Studium Historyczno-Urbanistyczne. Zespół staromiejski kwartał H, s. 37]; w roku 1905 w miejscu dotychczasowej kamienicy numer 23 wybudowano nowy obiekt o piętro wyższy od poprzedniego budynku mieszkalnego; kamienica należąca do Heinricha Kelcha i spadkobierców – właścicieli tczewskiej Fabryki Wyrobów Metalowych)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / najstarsza tczewska apteka (czas powstania: II połowa XIX wieku – współczesna bryła budynku; kolejni właściciele począwszy od roku 1851: Moritz Kabus, Emil Luedecke, Hermann Niemeyer, Oskar Robert Mensing, Hermann Feldner, Richard Hoosmann, Walter Hoosmann)
 • budynek przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8 – obiekt widoczny w tle / prawa strona kadru (czas powstania: około połowy XIX wieku; obiekt usytuowany w miejscu ośmiobocznej baszty przy Bramie Młyńskiej; w latach 1896-1939 własność kupca Franza Hannemanna)
 • nieistniejący współcześnie obiekt [opatrzony szyldem Alfred Moeller” / zakład fotograficzny] (budynek znajdujący się w rejonie obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1); por. pocztówka nr 779: https://skarbnica.tczew.pl/2354/tczew-widok-na-obecna-ulice-kardynala-stefana-wyszynskiego-daw-dworcowa-3/
 • stoiska handlowe / stragany
 • powóz konny

osoby widoczne:

 • przechodnie
 • sprzedawcy
 • klienci

osoby powiązane:

 • Joseph Sternberg – kupiec, w latach 1891-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Marian Wyszyński – kupiec, w okresie międzywojennym właściciel sklepu z cygarami, papierosami i tytoniem / Plac Generała Józefa Hallera 1 [daw. Rynek 1]
 • Julius Levit – kupiec, w latach 1890-1906 właściciel kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Joseph Carrsohn – w latach 1878-1890 właściciel kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Hermann Dargel – piwowar, w latach 1885-1902 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Arthur Claessen – kupiec, w latach 1902-1911 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Carl Israelski – kupiec (nazwisko widoczne na szyldzie sklepowym)
 • Gustaw Braun – w latach 1894-1906 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 22 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Heinrich Kelch – majster blacharski, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 23 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Moritz Kabus – aptekarz, w latach 1851-1862 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Emil Luedecke – aptekarz, w latach 1862-1875 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Hermann Niemeyer – kupiec, w latach 1875-1879 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Oskar Robert Mensing – kupiec, w latach 1879-1897 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Hermann Feldner – aptekarz, w latach 1897-1900 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Richard Hoosmann – aptekarz, w latach 1900-1919 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Walter Hoosmann – aptekarz, w latach 1919-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Franz Hannemann – kupiec, w latach 1896-1939 właściciel budynku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Alfred Moeller – fotograf

datowanie:

około 1900 [por. karta pocztowa nr 705 – identyczny widok: https://skarbnica.tczew.pl/2036/tczew-obecny-plac-generala-jozefa-hallera-dawny-rynek-staromiejski-wieza-kosciola-farnego/ ; por. dodatkowo czas powstania kamienicy przy obecnym Placu Hallera 23 -1900 rok] ; w tym przypadku mamy do czynienia z typową kartą fotograficzną [około 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Alfred Moeller, Dirschau [Tczew]
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt780

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content