Tczew. Mosty wiślane (most kolejowy, most drogowy). Stacja kolejowa. W kadrze widoczny okazały budynek poczty dworcowej i urzędu telegraficznego (współcześnie ulica 1 Maja 10). Początek XX wieku

Tczew. Mosty wiślane (most kolejowy, most drogowy). Stacja kolejowa. W kadrze widoczny okazały budynek poczty dworcowej i urzędu telegraficznego (współcześnie ulica 1 Maja 10). Początek XX wieku

obiekty widoczne:

 • peron / zabudowania dworcowe – strona bydgoska
 • portal mostu drogowego / kratowniczego ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi, w części centralnej, pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV
 • portal mostu kolejowego z charakterystyczną, zbliżoną do portalu mostu kratowniczego, sekwencją wartowniczą
 • most drogowy (historyczny most drogowy zbudowany został w latach 1851–1857 jako most kolejowo-drogowy; pierwotnie obiekt zdobiło dziesięć wież w stylu neogotyckim, wznoszonych kolejno w latach 1856, 1857 i 1858; monumentalny charakter konstrukcji podkreślały dodatkowo dwie bramy wjazdowe, z których jedną (tę po stronie Tczewa) zdobiła płaskorzeźba, przedstawiająca pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV w towarzystwie budowniczych mostu: Carla Lentzego oraz szwajcarskiego inżyniera Rudolpha Eduarda Schinza; po roku 1945, zniszczony w wyniku działań wojennych obiekt, odbudowano w formie dalekiej od oryginału; w 1947 roku niesiona przez powódź kra lodowa uszkodziła kilka drewnianych podpór mostowych w wyniku czego siedem dźwigarów wpadło do rzeki, tym samym tczewski most czasowo został wyłączony z użytkowania; 15 stycznia 1948 roku pomiędzy mostem drogowym a mostem kolejowym powstał specjalny łącznik umożliwiający autom kontynuowanie drogi po przęsłach kolejowych na których ułożono prowizoryczną drewnianą jezdnię; remont mostu drogowego połączony z wymianą nawierzchni trwał ponad 10 lat; 31 stycznia 1959 roku władze miejskie oficjalnie dopuściły most do użytku, ogłaszając, że jest on w całości przejezdny; 21 marca 2000 roku trzy środkowe przęsła oryginalnej konstrukcji oraz cztery wieże w stylu neogotyckim zostały wpisane do rejestru zabytków, pozostałe elementy konstrukcyjne mostu drogowego dołączone zostały do rejestru w kilkanaście lat później, tj. 7 października 2016 roku [tym samym cały tczewski most został oficjalnie uznany za zabytek]; w październiku 2011 roku, z uwagi na postępującą degradację przęseł, ruch na moście został wstrzymany; od 2012 roku trwa proces odbudowy tczewskiego mostu drogowego w wariancie historycznym; kompleksowe prace o wartości 35,5 mln złotych podjęto na początku roku 2019; 15 kwietnia 2019 roku, podczas kolejnego etapu odbudowy, dokonano wyjątkowego odkrycia: pod dawnym portalem zachodnim odnaleziono kapsułę czasu wmurowaną w przyczółek tczewskiego mostu 27 lipca 1851 roku oraz tablicę pamiątkową opatrzoną niemieckojęzyczną inskrypcją: „Jego wysokość, król pruski Fryderyk Wilhelm IV, położył kamień węgielny pod mostem wiślanym w Tczewie, 27 lipca 1851 r.”) / za: Bartosz Listewnik, „Historia mostów tczewskich. Zmiany konstrukcji na przestrzeni dziejów”
 • most kolejowy (historyczny most kolejowy wybudowany został w roku 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem; odbudowa zniszczonego w wyniku działań wojennych mostu rozpoczęła się w marcu 1946 roku; 8 marca 1947, dokładnie w dwa lata po wysadzeniu mostów wiślanych przez armię niemiecką, obiekt został tymczasowo odbudowany; o pracach przy odbudowie tczewskiego mostu pisano między innymi na łamach „Życia Radomskiego” z 22 października 1947 roku: Most pod Tczewem prawie gotowy. Roboty przy odbudowie największego mostu w Polsce na Wiśle pod Tczewem posuwają się szybko naprzód. Niektóre prace prowadzone są na dwie zmiany. Most posiada 10 przęseł i ma 1060 metrów długości. Odbudowa trwa już prawie dwa lata. (…) 4 przęsła konstrukcji żelaznej sprowadzone zostały z Anglii, 5 przęseł naprawiono na miejscu. Już wkrótce most pod Tczewem zostanie oddany do użytku, co pozwoli na uruchomienie pociągów bezpośrednich na linii: Gdynia – Gdańsk – Tczew – Malbork – Warszawa; do odbudowy tczewskiego mostu kolejowego użyto brytyjskich elementów ESTB wyprodukowanych w 1945 roku; odbudowany w roku 1958 most stanowi kompilację wielu form konstrukcyjnych; w latach 2009-2010 most kolejowy przeszedł generalny remont w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa-Gdynia)
 • wieże w stylu neogotyckim / wieże mostu drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody oraz sala wpisana w cylindryczną część wieży)
 • poczta dworcowa / urząd telegraficzny, współcześnie ulica 1 Maja 10 (czas powstania obiektu: około 1865 roku; przebudowa: około 1910 roku)
 • tory kolejowe (tzw. strona bydgoska, linia łącząca Tczew z Bydgoszczą)
 • pociągi / wagony

obiekty powiązane / niewidoczne w kadrze:

dworzec kolejowy, tzw. „stary dworzec” (obiekt wybudowany w latach 1856-1857 według projektu Friedricha Augusta Stülera; okazały budynek, wzniesiony w tym samym czasie co wieże i portale tczewskich mostów, zachwycił przebywającą w Tczewie, w sierpniu 1858 roku, Jadwigę Łuszczewską-Deotymę; w tekście wspomnieniowym zatytułowanym „Wycieczka do Gdańska. Czczewo” autorka „Panienki z okienka” pisała: Jest to prawdziwy wzór architektury dziewiętnastego wieku, utwór z samego żelaza i kryształu, najtrwalsze z najtrwalszych, połączenie dziwne a pociągające (…) Najpierw wchodzisz do sali z trzech stron wyłożonej zwierciadłami, z czwartej ogromna oszklona ściana przedziela ją od drugiej sali półkolistej; ta cała jest ulana ze szkła, oprawionego w sieć żelaznych słupów, wiotkich i powikłanych, jakby gałązki rozłożystych drzew. Kierunek budowy tak zwrócony, iż gdziekolwiek staniesz, na wskroś wszystkich ścian, jak jedno okno, widzisz cały most;
„stary dworzec” spłonął w marcu 1945 roku, w kilka dni po zajęciu Tczewa przez Armię Czerwoną [wcześniej został dwukrotnie uszkodzony, we wrześniu 1939 roku oraz w lutym 1945 roku])

datowanie:

1900-1908
polskojęzyczny nadruk, znajdujący się w sąsiedztwie oryginalnego nadruku niemieckojęzycznego, pochodzi z lat 1920-1938 [po 1920 roku, czyli po formalnym przyłączeniu Tczewa do Polski, mieszkańcy miasta, nie posiadając jeszcze wydanych własnym sumptem kart widokowych, nanosili zmiany na pocztówki znajdujące się już w obiegu: skreślali bądź zamalowywali dotychczasowe nadruki, usuwali pruską symbolikę, dołączali podpisy polskojęzyczne)

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, kolej, kolejnictwo, transport, transport kolejowy, transport szynowy, przewozy kolejowe, historia, architektura, mosty, mosty tczewskie, mosty wiślane, dworzec, infrastruktura kolejowa, gospodarka, zagadnienia gospodarcze, środki transportu, pociąg, pociągi, tabor kolejowy

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Dirschau, most drogowy, most kolejowy, portal, portal mostu kolejowego, portal mostu drogowego, wieże w stylu neogotyckim, dworzec kolejowy, stacja kolejowa, stary dworzec, Bahnhof, strona bydgoska, dworzec kolejowy – strona bydgoska – Tczew, tory kolejowe, linia kolejowa Tczew-Bydgoszcz, poczta dworcowa, urząd telegraficzny, ulica 1 Maja, ulica 1 Maja 10, poczta dworcowa – ulica 1 Maja 10 – Tczew, urząd telegraficzny – ulica 1 Maja 10 – Tczew, wagon, wagony, tory, tory kolejowe, karta pocztowa, pocztówka, pocztówka koloryzowana, M. R. D., wyd. M. R. D., M. Renner Dirschau, karta bez obiegu pocztowego, nadruk polskojęzyczny, Tomasz Spionek, XX wiek, początek XX wieku

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana; wyd. M. R. D. [M. Renner Dirschau]
 • brak korespondencji na rewersie, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt153

zbiór Tomasz Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content