Tczew. Mosty wiślane. Stacja kolejowa – strona bydgoska. W kadrze widoczny m.in. okazały budynek poczty dworcowej i urzędu telegraficznego (współcześnie ulica 1 Maja 10). Początek XX wieku

Tczew. Mosty wiślane. Stacja kolejowa – strona bydgoska. W kadrze widoczny m.in. okazały budynek poczty dworcowej i urzędu telegraficznego (współcześnie ulica 1 Maja 10). Początek XX wieku

obiekty widoczne:

 • zabudowania dworcowe – strona bydgoska
 • peron
 • portal mostu drogowego / kratowniczego ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi, w części centralnej, pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV
 • portal mostu kolejowego z charakterystyczną, zbliżoną do portalu mostu kratowniczego, sekwencją wartowniczą
 • most drogowy (historyczny most drogowy zbudowany został w latach 1851–1857 jako most kolejowo-drogowy; pierwotnie obiekt zdobiło dziesięć wież w stylu neogotyckim, wznoszonych kolejno w latach 1856, 1857 i 1858; monumentalny charakter konstrukcji podkreślały dodatkowo dwie bramy wjazdowe, z których jedną (tę po stronie Tczewa) zdobiła płaskorzeźba, przedstawiająca pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV w towarzystwie budowniczych mostu: Carla Lentzego oraz szwajcarskiego inżyniera Rudolpha Eduarda Schinza; po roku 1945, zniszczony w wyniku działań wojennych obiekt, odbudowano w formie dalekiej od oryginału; w 1947 roku niesiona przez powódź kra lodowa uszkodziła kilka drewnianych podpór mostowych w wyniku czego siedem dźwigarów wpadło do rzeki, tym samym tczewski most czasowo został wyłączony z użytkowania; 15 stycznia 1948 roku pomiędzy mostem drogowym a mostem kolejowym powstał specjalny łącznik umożliwiający autom kontynuowanie drogi po przęsłach kolejowych na których ułożono prowizoryczną drewnianą jezdnię; remont mostu drogowego połączony z wymianą nawierzchni trwał ponad 10 lat; 31 stycznia 1959 roku władze miejskie oficjalnie dopuściły most do użytku, ogłaszając, że jest on w całości przejezdny; 21 marca 2000 roku trzy środkowe przęsła oryginalnej konstrukcji oraz cztery wieże w stylu neogotyckim zostały wpisane do rejestru zabytków, pozostałe elementy konstrukcyjne mostu drogowego dołączone zostały do rejestru w kilkanaście lat później, tj. 7 października 2016 roku [tym samym cały tczewski most został oficjalnie uznany za zabytek]; w październiku 2011 roku, z uwagi na postępującą degradację przęseł, ruch na moście został wstrzymany; od 2012 roku trwa proces odbudowy tczewskiego mostu drogowego w wariancie historycznym; kompleksowe prace o wartości 35,5 mln złotych podjęto na początku roku 2019; 15 kwietnia 2019 roku, podczas kolejnego etapu odbudowy, dokonano wyjątkowego odkrycia: pod dawnym portalem zachodnim odnaleziono kapsułę czasu wmurowaną w przyczółek tczewskiego mostu 27 lipca 1851 roku oraz tablicę pamiątkową opatrzoną niemieckojęzyczną inskrypcją: „Jego wysokość, król pruski Fryderyk Wilhelm IV, położył kamień węgielny pod mostem wiślanym w Tczewie, 27 lipca 1851 r.”) / za: Bartosz Listewnik, „Historia mostów tczewskich. Zmiany konstrukcji na przestrzeni dziejów”
 • most kolejowy (historyczny most kolejowy wybudowany został w roku 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem; odbudowa zniszczonego w wyniku działań wojennych mostu rozpoczęła się w marcu 1946 roku; 8 marca 1947, dokładnie w dwa lata po wysadzeniu mostów wiślanych przez armię niemiecką, obiekt został tymczasowo odbudowany; o pracach przy odbudowie tczewskiego mostu pisano między innymi na łamach „Życia Radomskiego” z 22 października 1947 roku: Most pod Tczewem prawie gotowy. Roboty przy odbudowie największego mostu w Polsce na Wiśle pod Tczewem posuwają się szybko naprzód. Niektóre prace prowadzone są na dwie zmiany. Most posiada 10 przęseł i ma 1060 metrów długości. Odbudowa trwa już prawie dwa lata. (…) 4 przęsła konstrukcji żelaznej sprowadzone zostały z Anglii, 5 przęseł naprawiono na miejscu. Już wkrótce most pod Tczewem zostanie oddany do użytku, co pozwoli na uruchomienie pociągów bezpośrednich na linii: Gdynia – Gdańsk – Tczew – Malbork – Warszawa; do odbudowy tczewskiego mostu kolejowego użyto brytyjskich elementów ESTB wyprodukowanych w 1945 roku; odbudowany w roku 1958 most stanowi kompilację wielu form konstrukcyjnych; w latach 2009-2010 most kolejowy przeszedł generalny remont w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa-Gdynia)
 • wieże w stylu neogotyckim / wieże mostu drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody oraz sala wpisana w cylindryczną część wieży)
 • przęsła mostowe
 • poczta dworcowa / urząd telegraficzny, współcześnie ulica 1 Maja 10 (czas powstania obiektu: około 1865 roku; przebudowa: około 1910 roku)
 • poczekalnia dworcowa IV klasy; współcześnie ulica 1 Maja 8 (czas powstania obiektu: około 1880 roku, podwyższenie i rozbudowa gmachu dworcowego w kierunku wschodnim: 1909 rok)
 • tory kolejowe (tzw. strona bydgoska, linia łącząca Tczew z Bydgoszczą)
 • pociągi / wagony

obiekty powiązane / niewidoczne w kadrze:

dworzec kolejowy, tzw. „stary dworzec” (obiekt wybudowany w latach 1856-1857 według projektu Friedricha Augusta Stülera; okazały budynek, wzniesiony w tym samym czasie co wieże i portale tczewskich mostów, zachwycił przebywającą w Tczewie, w sierpniu 1858 roku, Jadwigę Łuszczewską-Deotymę; w tekście wspomnieniowym zatytułowanym „Wycieczka do Gdańska. Czczewo” autorka „Panienki z okienka” pisała: Jest to prawdziwy wzór architektury dziewiętnastego wieku, utwór z samego żelaza i kryształu, najtrwalsze z najtrwalszych, połączenie dziwne a pociągające (…) Najpierw wchodzisz do sali z trzech stron wyłożonej zwierciadłami, z czwartej ogromna oszklona ściana przedziela ją od drugiej sali półkolistej; ta cała jest ulana ze szkła, oprawionego w sieć żelaznych słupów, wiotkich i powikłanych, jakby gałązki rozłożystych drzew. Kierunek budowy tak zwrócony, iż gdziekolwiek staniesz, na wskroś wszystkich ścian, jak jedno okno, widzisz cały most;
„stary dworzec” spłonął w marcu 1945 roku, w kilka dni po zajęciu Tczewa przez Armię Czerwoną [wcześniej został dwukrotnie uszkodzony, we wrześniu 1939 roku oraz w lutym 1945 roku])

osoby widoczne:

pracownik kolei / kolejarz

datowanie:

około 1900-1912 [przed wysłaniem karty pocztowej]

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, kolej, kolejnictwo, transport, transport kolejowy, transport szynowy, przewozy kolejowe, historia, architektura, mosty, mosty tczewskie, mosty wiślane, dworzec, infrastruktura kolejowa, gospodarka, zagadnienia gospodarcze, środki transportu, pociąg, pociągi, tabor kolejowy

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Dirschau, most drogowy, most kolejowy, portal, portal mostu kolejowego, portal mostu drogowego, wieże w stylu neogotyckim, dworzec kolejowy, stacja kolejowa, stary dworzec, Bahnhof, strona bydgoska, dworzec kolejowy – strona bydgoska – Tczew, tory kolejowe, linia kolejowa Tczew-Bydgoszcz, poczta dworcowa, urząd telegraficzny, ulica 1 Maja, ulica 1 Maja 10, poczta dworcowa – ulica 1 Maja 10 – Tczew, urząd telegraficzny – ulica 1 Maja 10 – Tczew, ulica 1 Maja 8, poczekalnia, poczekalnia dworcowa, poczekalnia dworcowa IV klasy, wagon, wagony, tory, tory kolejowe, pracownik kolei, kolejarz, karta pocztowa, pocztówka, pocztówka koloryzowana, Reinicke & Rubin Dresden, wyd. Reinicke & Rubin Dresden, korespondencja, karta korespondencyjna, korespondencja w języku niemieckim, Simonsdorf, Szymankowo, znaczek, znaczek pocztowy, Deutsches Reich, znaczek pocztowy Deutsches Reich, Stanisław Zaczyński, XX wiek, początek XX wieku

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana; wyd. Reinicke & Rubin, Dresden [Drezno]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim
 • karta pocztowa adresowana do Simonsdorf [współcześnie: Szymankowo, wieś sołecka położona w województwie pomorskim, w gminie Lichnowy]
 • na rewersie data korespondencji 31 sierpnia 1913 roku
 • na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz stempel pocztowy z datą 31.08.1913

sygnatura:

Poczt225

zbiór Stanisław Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content