Tczew. Dawny dworzec kolejowy / niem. Dirschau. Bahnhof obiekty widoczne: dworzec kolejowy,

Tczew. Dawny most kolejowy. Dawny most drogowy – widoczny w tle. Portal mostu

Tczew. Mosty przez Wisłę i dawny dworzec / niem. Dirschau. Bahnhof und Weichselbrücken obiekty

Tczew. Mosty Tczewskie (most drogowy, most kolejowy). Portale Mostów Tczewskich. Wisła obiekty

Tczew. Mosty Tczewskie (most drogowy, most kolejowy). Portale Mostów Tczewskich. Panorama miasta

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Wnętrze dawnego dworca kolejowego obiekty

Tczew. Panorama miasta (widok od strony ulicy Jana z Kolna). Dawny dworzec kolejowy. Wnętrze

Tczew. Most drogowy. Most kolejowy. Wnętrze dawnego dworca kolejowego / niem. Dirschau.

Tczew. Dawny most kolejowy / niem. Dirchau. Neue Weichselbrücke obiekty widoczne: Wisła

Tczew. Mosty Tczewskie (most drogowy, most kolejowy). Panorama miasta – widok od strony

Tczew. Panorama miasta. Widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne: Wisła

Tczew. Dawna ulica Dworcowa, obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczew. Mosty wiślane (most drogowy, most kolejowy) / niem. Dirschau. Alte Weichselbrücke

Tczew. Mosty Tczewskie (most drogowy, most kolejowy). Panorama miasta – widok od strony

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Widok ogólny. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Mosty Tczewskie. Most drogowy. Most kolejowy obiekty widoczne: Wisła most drogowy

Tczew. Mosty Tczewskie (most drogowy, most kolejowy). Panorama miasta – widok od strony

50/57