Tczew. Dawna ulica Dworcowa / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – niem. Dirschau. Bahnhofstraße

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • ręczna pompa wody
 • mur parku polskiego szpitala św. Wincentego (1895)
 • fragment tczewskiego Młyna Parowego przy dawnej ulicy Dworcowej / Bahnhofstrasse – obecnie skwer w rejonie ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sambora (jeden z pierwszych obiektów przemysłowych w Tczewie; zbudowany w roku 1856 przez Aleksandra Preussa; w końcowym okresie zaboru pruskiego funkcjonował jako Dirschauer Mühlenwerke, w Polsce przedwojennej jako Młyn Parowy Towarzystwo Akcyjne / Sp. Akcyjna; młyn spłonął w wyniku nieumyślnego zaprószenia ognia w marcu 1945 roku)
 • nieistniejący współcześnie budynek opatrzony szyldem Umtausch / [Wymiana] / budynek będący częścią składową tczewskiego Młyna Parowego
 • oświetlenie uliczne
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1880 roku)
 • kamienica przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku, przebudowa: I poł. lat 30. XX wieku)
 • kamienica przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 25-25A / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: ok. 1880 roku, rozbudowa po 1904 roku)
 • kamienica przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 27 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku; lata 30-te XX wieku: usunięcie balkonu, dobudowanie skrzydła nad bramą wjazdową)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego a Paulo zlokalizowany przy tak zwanych Dawnych Ogrodach / obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego (lecznica katolicka zwana Szpitalem Św. Wincentego wybudowana została z inicjatywy ówczesnego proboszcza tczewskiej Fary – ks. Roberta Sawickiego; od pierwszych dni działalności placówce przyświecało motto: „Mój Jezu litości, mój Jezu litości na dziś i całą wieczność”; obiekt został doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną)

osoby widoczne:

 • przechodnie / mieszkańcy Tczewa
 • dzieci

osoby powiązane:

 • Aleksander Preuss – właściciel tczewskiego Młyna Parowego / Dirschauer Mühlenwerke

datowanie:

około 1903 roku [przed wysłaniem karty pocztowej] ; por. typ pocztówki – karta pocztowa fotograficzna [około 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Reinicke & Rubin, Magdeburg
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 30 maja 1904 roku
 • karta pocztowa adresowana do Niederbeisheim, Kassel / współcześnie: Niederbeisheim – od 1 stycznia 1974 roku dzielnica gminy Knüllwald w północnej Hesji ; Kassel – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, siedziba rejencji Kassel oraz powiatu Kassel

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne: Dirschau [Tczew] z datą 30.05.1904 i Niederbeisheim z datą 1.06.1904

sygnatura:

Poczt751

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content