Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I / niem. Dirschau. Kaiser Wilhelm-Denkmal obiekty

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne:

Tczew. Widok na obecną ulicę Zamkową i mosty tczewskie (niemieckojęzyczny podpis zamalowany / wydrapany)

Tczew. Mosty Tczewskie (most drogowy, most kolejowy). Portale Mostów Tczewskich. Panorama miasta

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Wnętrze dawnego dworca kolejowego obiekty

Tczew. Ulica Kopernika / niem. Dirschau. Roonstrasse obiekty widoczne: fragment kamienicy narożnej

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły – zachodnie pobrzeże Wisły / niem. Dirschau.

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły – zachodnie pobrzeże Wisły (widok z mostu drogowego)

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły – zachodnie pobrzeże Wisły (widok z mostu drogowego)

Tczew. Panorama miasta – zachodnie pobrzeże Wisły / widok z portalu mostu drogowego

Tczew. Ulica Kopernika / niem. Dirschau. Roonstrasse obiekty widoczne: fragment kamienicy narożnej

Tczew. Ulica Kopernika / niem. Dirschau. Roonstrasse obiekty widoczne: fragment kamienicy narożnej

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na daw. Przedmieściu Berlińskim) / niem. Dirschau. Kreishaus obiekty widoczne:

Tczew. Panorama miasta. Zachodnie pobrzeże Wisły – widok z portalu mostu drogowego obiekty

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły

Tczew. Widok na ulicę Zamkową i mosty tczewskie / niem. Dirschau. Die Weichselbrücken obiekty

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Widok ogólny. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

50/61