Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • słup ogłoszeniowy
 • mur parku polskiego szpitala św. Wincentego (1895)
 • fragment tczewskiego Młyna Parowego przy dawnej ulicy Dworcowej / Bahnhofstrasse – obecnie skwer w rejonie ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sambora (jeden z pierwszych obiektów przemysłowych w Tczewie; zbudowany w roku 1856 przez Aleksandra Preussa; w końcowym okresie zaboru pruskiego funkcjonował jako Dirschauer Mühlenwerke, w Polsce przedwojennej jako Młyn Parowy Towarzystwo Akcyjne / Sp. Akcyjna; młyn spłonął w wyniku nieumyślnego zaprószenia ognia w marcu 1945 roku)
 • nieistniejący współcześnie budynek opatrzony szyldem Umtausch / [Wymiana]
 • oświetlenie uliczne
 • rower
 • kamienica przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku, przebudowa: I poł. lat 30. XX wieku)
 • kamienica przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 25-25A / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: ok. 1880 roku, rozbudowa po 1904 roku)
 • kamienica przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 27 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku; rozbudowa: lata 30-te XX wieku: usunięcie balkonu, dobudowanie skrzydła nad bramą wjazdową)
 • kamienica przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 29/ zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku)

obiekty powiązane:

 • nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego a Paulo zlokalizowany przy tak zwanych Dawnych Ogrodach / obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego (lecznica katolicka zwana Szpitalem Św. Wincentego wybudowana została z inicjatywy ówczesnego proboszcza tczewskiej Fary – ks. Roberta Sawickiego; od pierwszych dni działalności placówce przyświecało motto: „Mój Jezu litości, mój Jezu litości na dziś i całą wieczność”; obiekt został doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną)

osoby widoczne:

 • przechodnie / mieszkańcy Tczewa
 • dzieci

osoby powiązane:

 • Aleksander Preuss – właściciel tczewskiego Młyna Parowego / Dirschauer Mühlenwerke

datowanie:

około 1895/1896 [po wybudowaniu Szpitala św. Wincentego – obiekt niewidoczny w kadrze; na zdjęciu widoczny wyłącznie mur parku szpitala św. Wincentego]

por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku [pierwsze karty korespondencyjne z widokami pojawiły się około 1885 roku, przez kolejne dziesięć lat na kartach pocztowych królowały obrazy wykonane w technice litografii]

polskojęzyczny nadruk, znajdujący się w sąsiedztwie nadruku niemieckojęzycznego (w tym przypadku zatuszowanego), pochodzi z okresu międzywojennego (po roku 1920, czyli po formalnym przyłączeniu Tczewa do Polski, mieszkańcy miasta, nie posiadając jeszcze wydanych własnym sumptem kart widokowych, nanosili zmiany na pocztówki już istniejące na rynku wydawniczym: skreślali bądź zamalowywali dotychczasowe nadruki, starali się zatuszować pruską symbolikę, dołączali podpisy polskojęzyczne)

zapisany odręcznie rok 1919 nie odnosi się do widoku zaprezentowanego na awersie karty korespondencyjnej

por. pocztówka nr 109 – identyczny widok: https://skarbnica.tczew.pl/4643/tczew-dawna-ulica-dworcowa-obecnie-ul-kardynala-stefana-wyszynskiego-3/

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (litograficzna); wyd. M. R. D. [M. Renner Dirschau]
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]
 • na awersie dodatkowy nadruk w języku polskim: „Pozdrowienia z Tczewa. Ulica Dworcowa”
 • na awersie odręcznie zapisany rok 1919

uwagi:

 • brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]
 • na rewersie stempel: Biblioteka Domowa Koziorożca – Wiesława i Adam Murawscy

sygnatura:

Poczt314

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content